Liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn vào mọi thời điểm. Chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn qua điện thoại hoặc qua email.

+357 2505 6478
+357 2202 2664
info@tradecentrum.com

GOLDENBURG GROUP LTD

1 Siafi Street Porto Bello BLD, 3042 Limassol Cyprus

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất

Gọi điện thoại cho chúng tôi

Đừng ngần ngại liên hệ và gọi điện thoại cho chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi sẽ trả lời bạn bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

Đặt lệnh qua điện thoại

+357 2505 6479 dealing@tradecentrum.com

Hỗ trợ khách hàng

+357 2505 6478 support@tradecentrum.com

Tuân thủ

---------------------- compliance@tradecentrum.com

Thanh toán

+357 2505 5700 payments@tradecentrum.com

Người giới thiệu

---------------------- introducers@tradecentrum.com

Doanh thu

---------------------- sales@tradecentrum.com

Hỗ trợ bằng ngôn ngữ bản địa

Liên hệ

SLOVAKIA

+421 221 009 998

info@tradecentrum.com

HUNGARY

+36 1445 1649

info@tradecentrum.com

TÂY BAN NHA

+357 2505 6478

info@tradecentrum.com

CỘNG HÒA SÉC

+420 277 279 962

info@tradecentrum.com

ĐỨC

+357 2505 6478

info@tradecentrum.com

BA LAN

+357 2505 6478

info@tradecentrum.com