Khách hàng Chuyên nghiệp - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Điều kiện giao dịch của Khách hàng chuyên nghiệp

Từ ngày 1/8/2018, các thay đổi về quy định được Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) áp dụng cho các khách hàng bán lẻ trong giao dịch CFD sẽ có hiệu lực, điều này sẽ hạn chế đòn bẩy mà tất cả các nhà môi giới được cấp phép có thể cung cấp

Giới hạn đòn bẩy
Khách hàng
chuyên nghiệp
Khách hàng
bán lẻ
Giới hạn đòn bẩy

Bắt đầu từ ngày 30/7/2018, giá trị đòn bẩy tối đa cho tất cả các vị thế CFD mới mở sẽ bị giới hạn tùy thuộc vào loại tài sản:

Giới hạn đòn bẩy
Các cặp tiền tệ chính
Khách hàng chuyên nghiệp
1:100
Khách hàng bán lẻ
1:30
Giới hạn đòn bẩy
Các cặp tiền tệ phụ, Vàng
Khách hàng chuyên nghiệp
1:100
Khách hàng bán lẻ
1:20
Giới hạn đòn bẩy
Các chỉ số chính
Khách hàng chuyên nghiệp
1:100
Khách hàng bán lẻ
1:20
Giới hạn đòn bẩy
Hàng hóa, ngoại trừ Vàng và các chỉ số phụ
Khách hàng chuyên nghiệp
1:50
Khách hàng bán lẻ
1:10
Giới hạn đòn bẩy
CFD trên cổ phiếu
Khách hàng chuyên nghiệp
1:50
Khách hàng bán lẻ
1:5
Giới hạn đòn bẩy

Mức ngừng giao dịch trên cơ sở mỗi tài khoản

Tính năng này sẽ chuẩn hóa tỷ lệ phần trăm của mức ký quỹ (ở mức 50% mức ký quỹ tối thiểu bắt buộc) mà tại đó nhà cung cấp được yêu cầu đóng một hoặc nhiều vị thế CFD đang mở của bạn.

Khách hàng chuyên nghiệp
Khách hàng bán lẻ
Giới hạn đòn bẩy

Bảo vệ khỏi số dư âm trên cơ sở mỗi tài khoản

Tất cả các nhà giao dịch được đảm bảo với các máy khách bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm trong một thời gian dài. Bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm đảm bảo rằng một nhà giao dịch không thể mất nhiều tiền hơn số tiền có trong tài khoản của họ.

Khách hàng chuyên nghiệp
Khách hàng bán lẻ
Giới hạn đòn bẩy

Chương trình tiền thưởng

Tradecentre cung cấp cho khách hàng hàng loạt các khuyến mại. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Khách hàng chuyên nghiệp
Khách hàng bán lẻ
Giới hạn đòn bẩy

Thành viên của Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư (ICF)

Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư (ICF) của Síp là tổ chức cung cấp cho khách hàng được bảo hiểm của các công ty đã đăng ký với CySEC khoản thanh toán bồi thường, nếu các công ty không thể tự thanh toán.

Khách hàng chuyên nghiệp
Khách hàng bán lẻ

Yêu cầu đối với Khách hàng Chuyên nghiệp

Để trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp, bạn phải có kinh nghiệm, kiến thức và năng lực phù hợp cần thiết để có thể độc lập đưa ra quyết định đầu tư và đánh giá chính xác các rủi ro mà các quyết định này bao gồm.

1

Vượt qua bài kiểm tra trình độ

Nếu bạn muốn trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp, bạn cần gửi yêu cầu phân loại lại và vượt qua các tiêu chí về trình độ như được quy định dưới đây

Để vượt qua bài kiểm tra trình độ thành công, bạn phải đáp ứng ít nhất hai (2) tiêu chí dưới đây:

I. Quy mô của danh mục công cụ tài chính của bạn, bao gồm cả khoản tiền nạp và công cụ tài chính, vượt quá 500.000 EUR. Trong trường hợp này danh mục đầu tư bao gồm tiền mặt và chứng khoán trong một tài khoản ngân hàng/tài khoản môi giới/tài khoản quản lý tài sản khác.

II. Bạn đã thực hiện các giao dịch lớn trên thị trường có liên quan với tần suất trung bình là 10 (mười) giao dịch mỗi quý trong bốn (4) quý trước đó.

III. Bạn đã và đang làm việc trong lĩnh vực tài chính ít nhất một (1) năm ở vị trí chuyên môn, đòi hỏi kiến thức về các giao dịch hoặc dịch vụ có liên quan trực tiếp.

2

Vượt qua bài kiểm tra đánh giá

Để trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp, bạn cần gửi yêu cầu phân loại lại và vượt qua bài kiểm tra trình độ trong phần Khu vực Thành viên.

I. Tải xuống và hoàn thành “Đơn đăng ký thay đổi trạng thái khách hàng” tại đây và gửi tới địa chỉ support@tradecentrum.com

I. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ để yêu cầu các tài liệu hỗ trợ nhằm phục vụ mục đích xem xét yêu cầu của bạn.

II. Ngay sau khi bạn đã gửi tất cả các tài liệu cần thiết, bạn sẽ được thông báo xem đơn đăng ký trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp của bạn đã được phê duyệt hay từ chối.

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.