Ưu điểm

Một trong những tiêu chuẩn cao nhất về bảo vệ khách hàng
Nhà môi giới STP - tiếp cận trực tiếp với thị trường liên ngân hàng
Phân tích thị trường và thông tin hữu ích
Hội thảo chuyên nghiệp miễn phí

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng
Giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần
Hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Nền tảng chuyên nghiệp
Đòn bẩy 1:30
Các công cụ tài chính được giao dịch nhiều nhất

TradeCentrum cung cấp cho khách hàng nhiều công cụ. Các công cụ này bao gồm hội thảo trên web và video để giải thích các khái niệm cơ bản về việc sử dụng nền tảng giao dịch và giới thiệu các chiến lược giao dịch cơ bản. Trong trường hợp khách hàng quan tâm, chúng tôi sẵn sàng cung cấp bản tin cùng với những thông báo quan trọng nhất.

Thử giao dịch trên thị trường chứng khoán
với tài khoản demo
Dùng thử miễn phí

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất