Tài liệu - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Tài khoản cá nhân

TÀI LIỆU BẮT BUỘC ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Trước khi kích hoạt tài khoản của khách hàng, khách hàng sẽ phải cung cấp cho chúng tôi các tài liệu cần thiết để xác minh danh tính và nơi cư trú của họ.

 

XÁC MINH DANH TÍNH CỦA KHÁCH HÀNG

Bản sao của một trong các tài liệu nhận dạng sau:

 • Hộ chiếu (các dòng MRZ có thể đọc được)
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước – cả hai mặt (dòng MRZ có thể đọc được)
 • Bằng lái xe – cả hai mặt

Bản sao cần phải bao gồm:

 • Họ tên
 • Ngày sinh
 • Ngày hết hạn
 • Địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước không cần phải giống với địa chỉ được gửi khi đăng ký

 

XÁC MINH ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ CỦA KHÁCH HÀNG

Mục đích xác minh cư trú là để xác minh địa chỉ cư trú của khách hàng. Thông tin không cần phải giống với địa chỉ thường trú. Ví dụ, hóa đơn tiền điện là tài liệu phù hợp bởi vì nó cho thấy được nơi điện được cung cấp, nơi khách hàng cư trú.

Chúng tôi yêu cầu bản sao của một trong các tài liệu sau:

 • Tài khoản hoặc hóa đơn cho các dịch vụ công cộng: điện, ga, nước, rác
 • Hóa đơn Internet
 • Hóa đơn điện thoại cố định
 • Bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
 • Hợp đồng thuê hoặc cho thuê
 • Xác nhận cư trú của chính quyền
 • Vay thế chấp
 • Tài liệu chính thức (cảnh sát, đại sứ quán, văn phòng thành phố, tài liệu thuế, giấy chứng nhận bầu cử, tài liệu an sinh xã hội)

Bản sao cần phải bao gồm:

 • Họ tên
 • Địa chỉ
 • Ngày (tài liệu phải có hiệu lực trong vòng 6 tháng trở lại đây)

 

CÁC TÀI LIỆU SAU ĐÂY SẼ BỊ TỪ CHỐI:

 • Bảo hiểm (Aegon, Dôvera, Bảo hiểm xe cộ, vv..)
 • Hóa đơn cho dịch vụ di động
 • Tài liệu viết tay

Tài khoản kinh doanh

Nếu khách hàng quan tâm đến việc thiết lập tài khoản cho doanh nghiệp của mình hoặc loại hình thực thể kinh doanh khác, tài liệu hiển thị các thông tin sau (một tài liệu có thể hiển thị nhiều thông tin cùng một lúc) phải được khai báo:

 • Số đăng ký kinh doanh của công ty trong sổ đăng ký kinh doanh
 • Tên công ty và tên doanh nghiệp đã đăng ký (nếu khác với tên đã đăng ký)
 • Địa chỉ công ty và địa điểm hoạt động, nếu khác với địa chỉ của công ty đã đăng ký
 • Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành hoặc cá nhân khác được ủy quyền hành động thay mặt Công ty
 • Quyết định của công ty chỉ định người đại diện được ủy quyền truy cập vào tài khoản
 • Quyết định mở tài khoản của công ty
 • Danh sách các chủ sở hữu cuối cùng của công ty, ngoại trừ các công ty được giao dịch công khai, có trụ sở tại thị trường được quy định của Châu Âu hoặc thị trường thứ ba có yêu cầu tiết lộ tương đương và tính minh bạch
 • Danh sách các chủ sở hữu đã đăng ký làm đại diện cho chủ sở hữu của công ty

Tài liệu hoặc bản sao có chứng thực của tất cả các tài liệu chứng minh các thông tin được yêu cầu cần phải được gửi đi.

 

TÀI LIỆU BẮT BUỘC

 • Giấy chứng nhận thành lập
 • Điều lệ (và Điều luật) thành lập công ty
 • Điều lệ công ty
 • Biểu mẫu quyết định của công ty xác định người đại diện được ủy quyền truy cập vào tài khoản (tệp đính kèm 1)
 • Biểu mẫu mở tài khoản công ty (tệp đính kèm 2)

Nếu chủ sở hữu đã đăng ký đóng vai trò là đại diện của chủ sở hữu cuối cùng, những tài liệu sau sẽ được yêu cầu:

 • Bản sao hợp đồng và giấy tờ ủy quyền
 • POI và POR của những người sau đây:
  • Người đại diện được ủy quyền truy cập vào tài khoản
  • Chủ sở hữu cuối cùng
  • Đại diện chủ sở hữu
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.