Phương thức Tiền nạp tối đa Tiền nạp tối thiểu
Chuyển tiền Không giới hạn $250 Nạp tiền
Thẻ tín dụng 10.000$ $100 Nạp tiền
Dotpay Không giới hạn $100 Nạp tiền
Phương thức Số tiền rút tối thiểu
Chuyển tiền $250 Rút tiền

*Nếu bạn muốn nạp tiền, trước tiên hãy nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn và sau đó chuyển tiền qua phương thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của TradeCentrum.

Cảnh báo: TradeCentrum không tính bất kỳ phí nạp hoặc rút tiền nào. Tất cả phí thanh toán và chuyển khoản của bên thứ ba sẽ do Khách hàng chịu và Công ty sẽ trừ số tiền tương ứng từ Tài khoản Khách hàng.

Tổ chức tài chính nắm giữ tiền của khách hàng

Name Regulator Country of registration
Hypovereinsbank AG Deutsche Bundesbank Germany
Bank of Cyprus Central Bank of Cyprus Cyprus
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Slovakia Národná banka Slovenska Slovakia
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Czech Republic Česká národní banka Czech Republic
UniCredit Banka Slovenija D.D. Banka Slovenije Slovenia
National Bank of Greece Bank of Greece Greece
Trustpay a.s. Národná banka Slovenska Slovakia
Dotpay S.A. Narodowy Bank Polski Poland
Orangepay Česká národní banka Czech Republic
Thử giao dịch trên thị trường chứng khoán
với tài khoản demo
Dùng thử miễn phí

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất