Loại hướng dẫn

TradeCentrum cung cấp cho khách hàng các loại hướng dẫn sau: Mua, Bán, Giới hạn mua, Giới hạn bán, Dừng mua, Dừng bán, Chốt lời, Dừng lỗ, Dường cụt, Trailing Stop.

Giờ giao dịch

Giờ giao dịch Forex, Hàng hóa và Chỉ số có thể được tìm thấy tại đây. Giờ giao dịch Chứng khoán có thể được tìm thấy tại đây.

Toàn bộ danh sách các công cụ giao dịch có sẵn cùng với tài sản cơ bản và Sàn giao dịch nơi tài sản này đang được giao dịch có thể được tìm thấy tại đây.

Tài khoản Demo

Tài khoản demo được giới hạn trong 30 ngày, sau đó bạn có tùy chọn chuyển sang Tài khoản Thực.

Loại tài khoản

TradeCentrum cung cấp cho khách hàng những điều sau:

 • Chênh lệch giữa giá mua và giá bán không cố định; điều kiện thị trường có thể làm tăng hoặc giảm mức chênh lệch ngoài ranh giới của mức chênh lệch điển hình
 • Nhiều công cụ khác nhau (Forex, kim loại quý và CFD)
 • Giao dịch với lot tiêu chuẩn
 • Chênh lệch giữa giá mua và giá bán từ 3 pip cho cặp EUR/USD
 • Khoản tiền ký quỹ tối thiểu ban đầu 250 đô la qua chuyển khoản ngân hàng
 • Đòn bẩy 1:100 cho các khách hàng chuyên nghiệp.

Lưu ý:

Lưu ý rằng hiệu ứng đòn bẩy mặc định được cung cấp trong quá trình mở tài khoản được thiết lập ở mức tối đa. 1:30. Khách hàng có thể yêu cầu giao dịch đòn bẩy cao hơn và dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ, yêu cầu đó sẽ được xem xét.

Giao dịch hoán đổi

Các giao dịch hoán đổi sẽ được tính vào cuối mỗi ngày làm việc. Giao dịch ba lần hoán đổi sẽ được tính vào thứ 4. Điểm hoán đổi cho MetaTrader5 có thể được tìm thấy tại đây.

Phí quản lý

Việc nắm giữ cổ phiếu thực tế sẽ bị tính phí quản lý và khoản phí đó sẽ được tính vào cuối mỗi ngày làm việc. Vui lòng lưu ý rằng vào thứ 4, phí sẽ được tăng lên gấp ba lần. Vui lòng tìm hiểu về phí quản lý tại đây.

Lệnh ký quỹ

Với tỷ lệ ký quỹ 100%, khách hàng sẽ được nền tảng cảnh báo rằng họ gần như sẽ thanh khoản tự động vị thế của họ. Khách hàng sẽ chỉ nhận được thông báo tự động nếu họ đăng nhập vào nền tảng. Do đó, khách hàng được khuyến khích nên đăng nhập thường xuyên vào nền tảng và theo dõi giá trị tài sản của họ và các thông báo có liên quan. Khách hàng cũng được cảnh báo rằng nếu lợi nhuận của họ giảm xuống dưới mức 50%, nền tảng sẽ tự động đóng các vị thế của họ.

Bảng chuyển trạng thái qua đêm MT5

TradeCentrum tự động hoán đổi vị thế mở cho các chỉ số và hàng hóa cho hợp đồng có tính thanh khoản cao tiếp theo trước khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Bạn có thể tìm thấy bảng chuyển trạng thái qua đêm và hết hạn tại đây. Vui lòng lưu ý rằng thông tin chỉ mang tính thông tin và có thể thay đổi do thanh khoản thấp hoặc những thay đổi không thể đoán trước trên thị trường chứng khoán. Giải thích về việc chuyển trạng thái qua đêm có thể được tìm thấy tại đây. Với chuyển trạng thái qua đêm, các lệnh Chốt lãi, Dừng lỗ, Giới hạn bán hoặc mua, Dừng mua hoặc Dừng bán sẽ bị hủy bỏ 10 phút trước khi hết hạn. Bạn sẽ không thể mở các vị thế mới trong vòng 15 phút trước khi hết hạn. Việc đóng các vị thế mở sẽ được kích hoạt.

Quyết toán cổ tức

Các chỉ số cổ phiếu và tiền mặt (CFD) phản ánh các sự kiện của công ty, do đó bạn sẽ được hưởng một khoản thanh toán cổ tức nếu bạn mở lệnh mua các cổ phiếu được đề cập và nếu bạn mở lệnh bán, giá trị bằng với cổ tức sẽ bị mất. Nếu việc trả cổ tức liên quan đến các các chỉ số cổ phiếu và tiền mặt mà bạn giao dịch và được mở chậm nhất vào ngày trước ngày trả cổ tức, công ty sẽ áp dụng khoản thanh toán cổ tức. Trong trường hợp giao dịch CFD với cổ phiếu riêng lẻ, việc thanh toán cổ tức sẽ được sử dụng như sau:

 • Khách hàng nắm giữ lệnh mua các cổ phiếu riêng lẻ (CFD) và các chỉ số tiền mặt sẽ được ghi có bằng cổ tức dựa trên việc quyết toán cổ tức cũ.
 • Khách hàng nắm giữ các lệnh bán cổ phiếu riêng lẻ (CFD) và các chỉ số tiền mặt sẽ được khấu trừ từ cổ tức dựa trên việc thanh toán cổ tức cũ.

Vui lòng lưu ý rằng cổ tức có thể phải chịu thuế. Công ty có thể chấm dứt hoặc thay đổi việc quyết toán cổ tức, cụ thể trên cơ sở các thay đổi trong luật, thay đổi hệ thống pháp lý, thuế suất hoặc yêu cầu khấu trừ thuế đối với cơ quan quản lý thuế có liên quan.

Phí bảo trì

Khoản phí lên đến 40 EUR sẽ được tính nếu Tài khoản giao dịch không hoạt động hoặc không hoạt động trong 6 tháng như được quy định trong Điều khoản và điều kiện. Phí duy trì sẽ được tính theo tháng ở mức thấp hơn so với số dư trên tài khoản và 40 EUR (hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ đã chọn).

FTT

Tất cả các giao dịch trên CFD và ITA40 của Ý đều thuộc FTT. Thuế được tính như một khoản phí cố định có liên quan đến giá trị danh nghĩa của giao dịch, như được hiển thị bên dưới:

 • Tối đa 2.500 EUR: 0,25 EUR
 • 2.500 – 5 000 EUR: 0,5 EUR
 • 5.000 – 10 000 EUR : 1 EUR
 • 10 000 – 50 000: 5 EUR
 • 50.000 – 100.000 EUR: 10 EUR
 • 100.000 – 500.000 EUR: 50 EUR
 • 500.000 EUR – 1.000.000: 100 EUR
 • Trên 1.000.000 EUR 000 : 200 EUR

Bảo vệ cân bằng tiêu cực

Khách hàng của chúng tôi không thể mất nhiều hơn số tiền họ có trong tài khoản của họ.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.