Công cụ tài chính

Forex, chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu. Đây là những công cụ giao dịch chính của TradeCentrum. Tất cả bốn công cụ này đều là những công cụ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường tài chính. Tất cả mọi người đều có lựa chọn của riêng họ. Việc lựa chọn công cụ mà bạn yêu thích sẽ tùy thuộc vào quyết định của bạn. Thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch) đối với hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số, bạn cũng có thể tham gia giao dịch với số vốn tối thiểu.

Cổ phiếu

Bằng cách mua cổ phần của một công ty, bạn trở thành cổ đông của công ty. Do đó, tỷ lệ này đại diện cho một cổ phần trong quyền sở hữu của công ty và, đồng thời, quyền tham gia vào lợi nhuận. Bằng cách đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể thu lợi từ cổ tức hoặc thậm chí có quyền bỏ phiếu cho các quyết định nhất định. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào quy mô chia sẻ của công ty. Đầu tư vào cổ phiếu ngày càng trở nên phổ biến. Giá cổ phiếu là kết quả của cung và cầu. Có một số yếu tố ảnh hưởng đến bạn. Bạn mua cổ phần trên giá niêm yết. Theo truyền thống, nếu giá trị của cổ phiếu tăng lên, bạn cũng sẽ kiếm được tiền. Ngược lại, giá trị cổ phiếu đang giảm, bạn sẽ mất tiền. Ngày nay, tuy nhiên, nó cũng có thể suy đoán về sự suy giảm trong giá trị cổ phiếu.

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất

CÔNG CỤ ĐÒN BẨY (LÊN ĐẾN) CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ MUA VÀ GIÁ BÁN (BẮT ĐẦU TỪ)* TIỀN HOA HỒNG* % KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH 1 LOT PHÚT GIAO DỊCH GIỜ GIAO DỊCH (Giờ chuẩn Trung Âu - CET)
Liên minh châu Âu 1:1 0.01 1% 1 1 9:00 am - 5:30 pm
Hoa Kỳ 1:1 0.01 1% 1 1 3:30 pm – 10:00 pm
1:1 0.01 1% 1 1 3:30 am – 6:00 am, 7:00 am – 10:00 am

Thử giao dịch trên thị trường chứng khoán
với tài khoản demo
Dùng thử miễn phí

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất