Công cụ tài chính

Forex, chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu. Đây là những công cụ giao dịch chính của TradeCentrum. Tất cả bốn công cụ này đều là những công cụ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường tài chính. Tất cả mọi người đều có lựa chọn của riêng họ. Việc lựa chọn công cụ mà bạn yêu thích sẽ tùy thuộc vào quyết định của bạn. Thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch) đối với hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số, bạn cũng có thể tham gia giao dịch với số vốn tối thiểu.

Forex

Forex, còn được gọi là giao dịch ngoại hối, giao dịch FX hoặc giao dịch tiền tệ, là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt mức 2 nghìn tỷ đô la Mỹ cùng với khoản thanh khoản khổng lồ. Giao dịch Forex là việc chuyển đổi từ loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác. Không giống như các thị trường khác tập trung và các giao dịch được thực hiện trên một thị trường chứng khoán lớn như NYSE, Forex là một thị trường phi tập trung và tiền tệ được giao dịch phi tập trung thông qua mạng lưới máy tính giữa các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất

InstrumentTypical Spread (in pips)**Leverage (up to)Value of 1 lotMinimum tradeTrading hours (CET)
EUR/USD31:30100.0000.0124h
GBP/USD71:30100.0000.0124h
USD/JPY71:30100.0000.0124h
USD/CHF7.51:30100.0000.0124h
NZD/USD81:20100.0000.0124h
AUD/USD101:20100.0000.0124h
USD/CAD81:30100.0000.0124h
EUR/CHF81:30100.0000.0124h
EUR/JPY81:30100.0000.0124h
EUR/GBP101:30100.0000.0124h
NZD/JPY131:20100.0000.0124h
NZD/CHF201:20100.0000.0124h
NZD/CAD201:20100.0000.0124h
AUD/CAD201:20100.0000.0124h
CAD/CHF201:30100.0000.0124h
CAD/JPY121:30100.0000.0124h
AUD/CHF201:20100.0000.0124h
EUR/CAD191:30100.0000.0124h
AUD/JPY111:20100.0000.0124h
GBP/CHF141:30100.0000.0124h
EUR/AUD191:20100.0000.0124h
CHF/JPY121:30100.0000.0124h
GBP/JPY131:30100.0000.0124h
EUR/TRY421:20100.0000.0124h
USD/TRY421:20100.0000.0124h
EUR/NZD321:20100.0000.0124h
USD/MXN1501:20100.0000.0124h
USD/ZAR2501:20100.0000.0124h
GBP/NZD371:20100.0000.0124h
GBP/AUD201:20100.0000.0124h
AUD/NZD321:20100.0000.0124h
USD/HUF2501:20100.0000.0124h
EUR/HUF2501:20100.0000.0124h
EUR/NOK2501:20100.0000.0124h
USD/NOK2501:20100.0000.0124h
EUR/SEK2501:20100.0000.0124h
USD/SEK2501:20100.0000.0124h
GBP/SEK2501:20100.0000.0124h
NOK/SEK901:20100.0000.0124h
EUR/CZK2001:20100.0000.0124h
USD/CZK321:20100.0000.0124h
EUR/PLN2501:20100.0000.0124h
USD/PLN2501:20100.0000.0124h
USD/DKK521:20100.0000.0124h
EUR/DKK521:20100.0000.0124h
USD/RUB200001:20100.0000.0108:30-21:00
AUD/SGD201:20100.0000.0124h
CHF/HUF2301:20100.0000.0124h
EUR/HKD501:20100.0000.0124h
EUR/SGD201:20100.0000.0124h
GBP/CAD191:30100.0000.0124h
GBP/NOK2501:20100.0000.0124h
GBP/PLN2501:20100.0000.0124h
GBP/SGD321:20100.0000.0124h
SGD/JPY501:20100.0000.0124h
TRY/JPY801:20100.0000.0124h
USD/CNH301:20100.0000.0124h
USD/HKD421:20100.0000.0124h
USD/SGD191:20100.0000.0124h
ZAR/JPY501:20100.0000.0124h
GBP/DKK401:20100.0000.0124h
EUR/RUB200001:20100.0000.0108:30-21:00
USD/BRL3201:20100.0000.0124h

**Right after you open or close your trading position, spread will be deducted from your account, which is the difference between the current ask and bid price.
Please note: Tradecentrum reserves the right to expand spread according to its discretion, reduce leverage, set the maximum limit of orders and the total client exposure. Tradecentrum also reserves the right to increase margin in those situations when the market conditions require so.

Try trading in the market
with a free demo account
Dùng thử miễn phí

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.