Công cụ tài chính

Forex, chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu. Đây là những công cụ giao dịch chính của TradeCentrum. Tất cả bốn công cụ này đều là những công cụ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường tài chính. Tất cả mọi người đều có lựa chọn của riêng họ. Việc lựa chọn công cụ mà bạn yêu thích sẽ tùy thuộc vào quyết định của bạn. Thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch) đối với hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số, bạn cũng có thể tham gia giao dịch với số vốn tối thiểu.

Chỉ số

Chỉ số là chỉ số thống kê đo lường sự phát triển và hiệu suất của toàn bộ thị trường. Chỉ số đại diện cho tập hợp các cổ phiếu trong một tổng thể và chúng có thể được coi là giá trung bình của các cổ phiếu. Giá trị của chỉ số tăng lên và tăng cùng với sự tăng giá của cổ phiếu. Chúng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ các chỉ số kinh tế vĩ mô, thông qua các sự kiện chính trị đến nhận thức và thái độ của các nhà đầu tư và các nhà phân tích.

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất

InstrumentLot sizeTypical Spread (in pips)**Leverage (up to)Trading hours (CET)
.FRANCECashValue of cash contract201:20from 08:00 am to 10:00 pm
.DE30CashValue of cash contract401:2024 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am
.DE30_Value of 25 cash contracts401:20from 08:00 am to 10:00 pm
.US500CashValue of cash contract41:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am
.US500_Value of 50 cash contracts41:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am
.US30CashValue of cash contract401:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am
.AUS200CashValue of cash contract161:2024 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am
.HKCashValue of cash contract1001:10from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm
.JAPANCashValue of cash contract1501:2024 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am
.EURO50CashValue of cash contract101:20from 08:00 am to 10:00 pm
.SpainCashValue of cash contract401:10from 09:00 am to 08:00 pm
.UK100CashValue of cash contract101:2024 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm
.USTECHCashValue of cash contract101:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am
.US30_Value of 5 cash contracts401:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am

**Right after you open or close your trading position, spread will be deducted from your account, which is the difference between the current ask and bid price. Please note: Tradecentrum reserves the right to expand spread according to its discretion, reduce leverage, set the maximum limit of orders and the total client exposure.Tradecentrum also reserves the right to increase the margin in such situations dictated by certain market conditions.

Try trading in the market
with a free demo account
Dùng thử miễn phí

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.