Để truy cập đăng ký, bạn phải bật cookie trên trình duyệt của bạn.

1. Thông tin chung

0%

?
THÔNG TIN

Trong trường hợp các dịch vụ của chúng tôi được giới thiệu với bạn thông qua Đối tác của chúng tôi, vui lòng nêu rõ tên hoặc mã của họ.

2. Thông tin cá nhân bổ sung

0%

?
THÔNG TIN

Quốc gia nơi bạn nộp thuế thu nhập.

?
THÔNG TIN

Mã số nhận dạng thuế (TIN).

xem thêm

?
THÔNG TIN

Lý do A - Quốc gia/Khu vực pháp lý nơi Chủ tài khoản có trách nhiệm nộp thuế không phát hành TIN cho cư dân của họ

Lý do B - Chủ tài khoản không thể nhận được mã số nhận dạng thuế TIN hoặc mã số tương tự (Vui lòng giải thích lý do bạn không thể nhận được mã số nhận dạng thuế TIN trong bảng dưới đây nếu bạn đã chọn lý do này)

Lý do C - Mã số nhận dạng thuế TIN không phải là thông tin bắt buộc. (Chỉ chọn lý do này nếu pháp luật trong nước của khu vực pháp lý liên quan không yêu cầu thu thập mã số nhận dạng thuế TIN do cơ quan đó cấp)

?
THÔNG TIN

Lý do A - Quốc gia/Khu vực pháp lý nơi Chủ tài khoản có trách nhiệm nộp thuế không phát hành TIN cho cư dân của họ

Lý do B - Chủ tài khoản không thể nhận được mã số nhận dạng thuế TIN hoặc mã số tương tự (Vui lòng giải thích lý do bạn không thể nhận được mã số nhận dạng thuế TIN trong bảng dưới đây nếu bạn đã chọn lý do này)

Lý do C - Mã số nhận dạng thuế TIN không phải là thông tin bắt buộc. (Chỉ chọn lý do này nếu pháp luật trong nước của khu vực pháp lý liên quan không yêu cầu thu thập mã số nhận dạng thuế TIN do cơ quan đó cấp)

?
THÔNG TIN

Lý do A - Quốc gia/Khu vực pháp lý nơi Chủ tài khoản có trách nhiệm nộp thuế không phát hành TIN cho cư dân của họ

Lý do B - Chủ tài khoản không thể nhận được mã số nhận dạng thuế TIN hoặc mã số tương tự (Vui lòng giải thích lý do bạn không thể nhận được mã số nhận dạng thuế TIN trong bảng dưới đây nếu bạn đã chọn lý do này)

Lý do C - Mã số nhận dạng thuế TIN không phải là thông tin bắt buộc. (Chỉ chọn lý do này nếu pháp luật trong nước của khu vực pháp lý liên quan không yêu cầu thu thập mã số nhận dạng thuế TIN do cơ quan đó cấp)

3. Thông tin tài chính

0%

?
THÔNG TIN

Giá trị ròng được định nghĩa là phân chênh lệch giữa tài sản và nợ của Khách hàng. Giá trị này đề cập đến vị thế kinh tế và đặc biệt là số tiền mà cá nhân có được sau khi tất cả các khoản khấu trừ được thực hiện. Trong trường hợp của các thực thể pháp lý, giá trị này thể hiện giá trị của tất cả tài sản so với tất cả các khoản nợ dưới dạng báo cáo tài chính.

Tài sản cá nhân thường bao gồm tiền mặt hoặc những thứ có giá trị tương đương, tài sản như nhà cửa hoặc xe hơi, khoản tiền đầu tư, bất kỳ tài sản có giá trị nào như đồ trang sức hoặc đồ cổ, trong trường hợp là tài sản của công ty, thì đó sẽ là tài sản, hàng tồn kho, vật liệu, nhà máy, thiết bị, máy móc hoặc các tòa nhà.

Các khoản nợ là tiền nợ ai đó, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc các khoản nợ ngân hàng, trái phiếu, lệnh phiếu, các khoản thế chấp, các khoản thanh toán còn nợ nhà cung cấp hoặc hạn mức tín dụng tại ngân hàng v.v.

?
THÔNG TIN

Nguồn thu nhập hoặc tài sản chính, liên quan đến hoạt động chính của Khách hàng.

?
THÔNG TIN

Đầu tư cá nhân có nghĩa là đầu tư rủi ro thấp, trong khi mong đợi đạt được khoản lợi nhuận đáng kể, ví dụ: trong phạm vi từ 4 đến 12% mỗi năm.

Đầu tư có tính đầu cơ có nghĩa là đầu tư có rủi ro cao, trong khi kỳ vọng đạt được khoản lợi nhuận đáng kể, ví dụ: trên 20% mỗi năm.

Bảo hiểm rủi ro các quyết định đầu tư để giảm thiểu rủi ro của việc nắm giữ một công cụ tài chính cụ thể bằng cách đầu tư vào hai công cụ tài chính, mà ở đó sự phát triển thị trường là không chính xác, ví dụ: quyền chọn và hợp đồng tương lai.

Đầu tư bảo toàn vốn nghĩa là bạn không muốn có nguy cơ chịu rủi ro đối với bất kỳ tổn thất về vốn đầu tư nào

?
THÔNG TIN

Số tiền dự kiến đầu tư hàng năm.

4. Đánh giá mức độ phù hợp

0%


Cảnh báo rủi ro

Thân gửi khách hàng!Các câu trả lời mà bạn đã cung cấp cho thấy rằng bạn hiện không có kinh nghiệm và kiến thức cần thiết để hiểu được sự phức tạp và rủi ro liên quan đến các sản phẩm đòn bẩy. Các sản phẩm chúng tôi cung cấp có mức độ rủi ro cao và không ổn định. Khách hàng có thể mất tất cả vốn đầu tư của họ. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng bạn không thể tiếp tục với lần đăng ký này. Chúng tôi khuyên bạn nên cải thiện kiến thức về các sản phẩm đòn bẩy trước khi đăng ký. Để có thêm kinh nghiệm, chúng tôi khuyên bạn nên mở một tài khoản demo để trợ giúp cho sự phát triển của bạn. Vui lòng lưu ý với đánh giá hiện tại của chúng tôi, bạn sẽ không thể đăng ký lại trong 30 ngày tới.

Cảnh báo rủi ro

Thân gửi khách hàng!Chúng tôi muốn cảnh báo và lưu ý với bạn rằng, trên cơ sở thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn dường như không có kiến thức/kinh nghiệm phù hợp, như việc có xuất phát điểm từ ngành Luật, để giao dịch với các dịch vụ đầu tư (ví dụ: dịch vụ môi giới và các công cụ tài chính chứa đựng mức độ rủi ro cao mà chúng tôi cung cấp (ví dụ: Cổ phiếu, các công cụ tài chính OTC như CFD, Forex, Hàng hóa, Chỉ số). Do đó, chúng tôi không cho rằng các dịch vụ đầu tư/các công cụ tài chính là phù hợp với bạn.

Nếu bạn muốn giao dịch Cổ phiếu và/hoặc các Công cụ tài chính OTC như CFD, Forex, Hàng hóa, Chỉ số với công ty của chúng tôi, mặc dù công ty đã cảnh báo bạn rằng các công cụ tài chính này không phù hợp với bạn, bạn vẫn có thể tiếp tục và giao dịch các công cụ tài chính này.

Công ty xem xét rằng bằng cách chọn nút “[Chấp nhận] ở phần bên dưới, bạn xác nhận và chấp nhận rằng các dịch vụ đầu tư được dự tính (nghĩa là dịch vụ môi giới) và các công cụ tài chính mà công ty cung cấp (ví dụ: Cổ phiếu, các Công cụ tài chính OTC chẳng hạn như CFD, Forex, Hàng hóa, Chỉ số) không phù hợp với bạn nhưng bạn vẫn muốn tiếp tục giao dịch các công cụ tài chính với công ty.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã được khuyến khích về sự không phù hợp của các dịch vụ đầu tư và các công cụ tài chính và hiểu được rủi ro liên quan đến giao dịch nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục giao dịch các công cụ tài chính.

5. Tuân thủ

0%

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.
?
THÔNG TIN

"Cá nhân giữ chức vụ chính trị quan trọng" bao gồm những người sau đây hoặc đã được giao phó các chức vụ công cộng quan trọng tại Cộng hoà Síp hoặc bất kỳ quốc gia nào khác và các Thành viên ruột thịt trong gia đình hoặc những người được gọi là người cộng tác thân thiết của họ:

i. Các nguyên thủ quốc gia, những người đứng đầu Chính phủ, Bộ trưởng, Phó hoặc các trợ lý Bộ trưởng, ii. các thành viên của quốc hội,
iii. thành viên của tòa án tối cao, tòa án hiến pháp hoặc của các cơ quan tư pháp cấp cao khác mà quyết định của họ không bị kháng cáo thêm, trừ khi có các trường hợp ngoại lệ,
iv. thành viên của tòa án kiểm toán viên hoặc của hội đồng quản trị ngân hàng trung ương,
v. các đại sứ, đại biện lâm thời và các sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang,
vi. thành viên cơ quan hành chính, quản lý hoặc giám sát của doanh nghiệp nhà nước.

"Thành viên ruột thị trong gia đình" bao gồm:

vii. vợ/chồng hoặc người cùng sống trong ít nhất một năm,
viii. con cái và vợ/chồng của họ hoặc những người sống chung trong ít nhất một năm,
ix. bố mẹ.

"Những người được cho là Cộng tác thân thiết" bao gồm:

x. những người có quyền sở hữu chung đối với các thực thể pháp lý hoặc thỏa thuận pháp lý hoặc bất kỳ quan hệ kinh doanh thân thiết nào khác, với người được đề cập tại điểm (i) đến (vi) ở trên,
xi. những người có quyền sở hữu duy nhất đối với các thực thể pháp lý hoặc thỏa thuận pháp lý hoặc bất kỳ quan hệ kinh doanh thân thiết nào khác, với người được đề cập tại điểm (i) đến (vi) ở trên,