Để truy cập đăng ký, bạn phải bật cookie trên trình duyệt của bạn.

1. Thông tin chung

0%

?
THÔNG TIN

Trong trường hợp các dịch vụ của chúng tôi được giới thiệu với bạn thông qua Đối tác của chúng tôi, vui lòng nêu rõ tên hoặc mã của họ.

2. Thông tin cá nhân bổ sung

0%

?
THÔNG TIN

Quốc gia nơi bạn nộp thuế thu nhập.

?
THÔNG TIN

Mã số nhận dạng thuế (TIN).

xem thêm

?
THÔNG TIN

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
THÔNG TIN

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
THÔNG TIN

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Thông tin tài chính

0%

?
THÔNG TIN

Giá trị ròng được định nghĩa là phân chênh lệch giữa tài sản và nợ của Khách hàng. Giá trị này đề cập đến vị thế kinh tế và đặc biệt là số tiền mà cá nhân có được sau khi tất cả các khoản khấu trừ được thực hiện. Trong trường hợp của các thực thể pháp lý, giá trị này thể hiện giá trị của tất cả tài sản so với tất cả các khoản nợ dưới dạng báo cáo tài chính.

Tài sản cá nhân thường bao gồm tiền mặt hoặc những thứ có giá trị tương đương, tài sản như nhà cửa hoặc xe hơi, khoản tiền đầu tư, bất kỳ tài sản có giá trị nào như đồ trang sức hoặc đồ cổ, trong trường hợp là tài sản của công ty, thì đó sẽ là tài sản, hàng tồn kho, vật liệu, nhà máy, thiết bị, máy móc hoặc các tòa nhà.

Các khoản nợ là tiền nợ ai đó, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc các khoản nợ ngân hàng, trái phiếu, lệnh phiếu, các khoản thế chấp, các khoản thanh toán còn nợ nhà cung cấp hoặc hạn mức tín dụng tại ngân hàng v.v.

?
THÔNG TIN

Nguồn thu nhập hoặc tài sản chính, liên quan đến hoạt động chính của Khách hàng.

?
THÔNG TIN

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
THÔNG TIN

Số tiền dự kiến đầu tư hàng năm.

4. Đánh giá mức độ phù hợp

0%


Cảnh báo rủi ro

Thân gửi khách hàng!Các câu trả lời mà bạn đã cung cấp cho thấy rằng bạn hiện không có kinh nghiệm và kiến thức cần thiết để hiểu được sự phức tạp và rủi ro liên quan đến các sản phẩm đòn bẩy. Các sản phẩm chúng tôi cung cấp có mức độ rủi ro cao và không ổn định. Khách hàng có thể mất tất cả vốn đầu tư của họ. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng bạn không thể tiếp tục với lần đăng ký này. Chúng tôi khuyên bạn nên cải thiện kiến thức về các sản phẩm đòn bẩy trước khi đăng ký. Để có thêm kinh nghiệm, chúng tôi khuyên bạn nên mở một tài khoản demo để trợ giúp cho sự phát triển của bạn. Vui lòng lưu ý với đánh giá hiện tại của chúng tôi, bạn sẽ không thể đăng ký lại trong 30 ngày tới.

Cảnh báo rủi ro

Thân gửi khách hàng!Chúng tôi muốn cảnh báo và lưu ý với bạn rằng, trên cơ sở thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn dường như không có kiến thức/kinh nghiệm phù hợp, như việc có xuất phát điểm từ ngành Luật, để giao dịch với các dịch vụ đầu tư (ví dụ: dịch vụ môi giới và các công cụ tài chính chứa đựng mức độ rủi ro cao mà chúng tôi cung cấp (ví dụ: Cổ phiếu, các công cụ tài chính OTC như CFD, Forex, Hàng hóa, Chỉ số). Do đó, chúng tôi không cho rằng các dịch vụ đầu tư/các công cụ tài chính là phù hợp với bạn.

Nếu bạn muốn giao dịch Cổ phiếu và/hoặc các Công cụ tài chính OTC như CFD, Forex, Hàng hóa, Chỉ số với công ty của chúng tôi, mặc dù công ty đã cảnh báo bạn rằng các công cụ tài chính này không phù hợp với bạn, bạn vẫn có thể tiếp tục và giao dịch các công cụ tài chính này.

Công ty xem xét rằng bằng cách chọn nút “[Chấp nhận] ở phần bên dưới, bạn xác nhận và chấp nhận rằng các dịch vụ đầu tư được dự tính (nghĩa là dịch vụ môi giới) và các công cụ tài chính mà công ty cung cấp (ví dụ: Cổ phiếu, các Công cụ tài chính OTC chẳng hạn như CFD, Forex, Hàng hóa, Chỉ số) không phù hợp với bạn nhưng bạn vẫn muốn tiếp tục giao dịch các công cụ tài chính với công ty.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã được khuyến khích về sự không phù hợp của các dịch vụ đầu tư và các công cụ tài chính và hiểu được rủi ro liên quan đến giao dịch nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục giao dịch các công cụ tài chính.

Cảnh báo rủi ro

Thân gửi khách hàng!The answers you have provided indicate that you currently do not have the necessary knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. I hereby acknowledge that I will not be enabled to trade without developing my knowledge on leverage products.

5. Tuân thủ

0%

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.
?
THÔNG TIN

‘Politically Exposed Persons’ includes the following natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the Republic of Cyprus or any other country and their Immediate Family Members or Persons Known to be Close Associates of Such Persons:

i. heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers,
ii. members of parliaments,
iii. members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances,
iv. members of courts of auditors or of the boards of central banks,
v. ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces,
vi. members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises.

‘Immediate Family Members’ includes the following:

vii. the spouse or the person with which cohabit for at least one year,
viii. the children and their spouses or the persons with which cohabit for at least one year,
ix. the parents.

‘Persons Known to be Close Associates’ includes the following:

x. any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in point (i) to (vi) above,
xi. any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of the person referred to in point (i) to (vi) above.