Zisky európskych spoločností by mali podľa očakávaní v štvrtom kvartáli stúpnuť o 6 %, čo je pomerne slabý nárast oproti 16,6 % vzostupu zaznamenanom v Q4 2017. Reakcie na akciovom trhu by mohli byť ostré. Investori sa od európskych titulov stále odvracajú.

Investori sa pripravujú na výrazné výkyvy na európskych akciových trhoch pri príležitosti ročných korporátnych výsledkov, ktoré ukážu, či sa obavy z spomalenia hospodárskeho rastu a spomalenia aktivity prejavili už v štvrtom štvrťroku roku 2018.

Akciové trhy zažili v posledných troch mesiacoch minulého roka silný nápor, investičné prostredie bolo penalizované čínsko-americkým obchodným sporom a jeho dopadom na čínske hospodárstvo. Pod problémy  sa podpísala aj fiškálna kríza v Taliansku a rast úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Neistotu dodnes vyvoláva otázka Brexitu.

V Európe index STOXX 600 predstavujúci 600 najväčších európskych akciových trhov zaznamenal najhoršiu štvrťročnú výkonnosť za posledných šesť rokov. Očakávania investorov sú teda ​​pre budúce podnikové finančné výsledky skromné. Očakáva sa v priemere 6 % nárast zisku na akciu spoločností v Stoxx 600 v štvrtom štvrťroku 2018, čo je polovica úrovne zaznamenanej v treťom a štvrtom štvrťroku 2017.

Ak abstrahujeme od odvetvia energetiky, očakávaný nárast je len 3,9 %.V novembri bola predpoveď 13 %. Séria priemyselných a obchodných štatistík publikovaných v Európe a Číne viedla analytikov k tomu, aby prehodnotili svoje prognózy. Domnievajú sa, že mnoho firiem upraví svoje odhady smerom nadol pre 2019, hoci niektorí veria, že trh a situácia sa už zapísali do kurzov očakávajúcich ekonomické spomalenie či dokonca recesiu. Niektoré odhady sa stále považujú za príliš pozitívne.

Po šoku spôsobenom upozornením vydaným spoločnosťou Apple na začiatku roka, sú investori viac nervózni než zvyčajne v súvislosti s možnými prekvapeniami, čo by mohlo viesť k silnejším reakciám na akciových trhoch.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.