Americký dolár bol nakupovaný v utorok a obchodoval sa v zisku voči ostatným hlavným menám, pričom dolárový index sa pohyboval v zisku cca 0.45% počas Londýnskej seansy.

Ráno sme videli čísla PPI inflácie z euro zóny, ktoré zrýchlili na 4.0% medziročne verzus 3.6% naposledy, no euro nedokázalo po týchto výsledkoch získať.

Trh bude aktuálne čakať na výrobné ISM za mesiac august, kde sa očakáva spomalenie na 57.7  58.1 v júli. Aj inflačný subindex by mal spomaliť na 70.2 z 73.2.

Cena zatiaľ dokázala udržať rastovú trendovú linku a aktuálne sa odráža vyššie, pričom investori využili nižšie ceny na nákup dolára. Hlavný support je preto okolo úrovne 95 a pokiaľ tento level neudrží, môžeme vidieť pokles až k 94.00.

Na druhej strane, medvede budú brániť horizontálnu rezistenciu 95.60, kde sú minulé maximá a ak budú býky silnejšie, môžeme vidieť aj pokusy o zdolanie minulých maxím na 97.00.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.