Partneri

Staňte sa úspešným partnerom TradeCentrum. V prípade záujmu Vám môžeme ponúknuť asistenciu ako sa stať našim Viazaným Agentom.

Kto je viazaný agent

Osoba so sídlom v členskom štáte, ktorá koná pod plnou a bezpodmienečnou zodpovednosťou len pre jednu investičnú spoločnosť členského štátu.

Požiadavky

  • mať vhodných zamestnancov s príslušnými zručnosťami, vedomosťami a skúsenosťami
  • zriadiť sídlo v členskom štáte

Služby ponúkané Viazanými Agentmi

  • prijímanie a zasielanie objednávok vo vzťahu k finančným inštrumentom spoločnosti
  • propagácia investičných a/alebo vedľajších služieb
  • prilákanie klientov alebo potenciálnych klientov
  • umiestňovanie finančných nástrojov; a/alebo poskytovanie poradenstva klientom alebo potenciálnym klientom v súvislosti s finančnými nástrojmi alebo službami spoločnosti

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Výhody pre partnerov

prístup k analýzam

podporu v rámci pracovného času

partnerstvo s regulovaným a licencovaným maklérom

Výhody pre klientov

rýchla realizácia obchodov

príjemné zadávanie objednávok

ekonomický kalendár a trhové správy priamo v platforme

tvorba cenových grafov

vkladanie a opravy priamo v grafoch

obchodovanie v pohybe vďaka mobilným aplikáciám

Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. TradeCentrum vypláca provízie svojim Viazaným Agentom, ktorí nasmerujú klientov na Spoločnosť. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa provízií splatných Viazaným Agentom Vám poskytneme písomne na adrese tiedagents@goldenburggroup.eu.

Try trading in the market
with a free demo account
Skúste to úplne zadarmo

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.