Toto je zlom v histórii krajiny. Podľa údajov Energetickej agentúry USA (IEA) po prvýkrát za niekoľko desaťročí Spojené štáty vyvážajú viac ropy ako dovážajú.

V poslednom novembrovom týždni americkí producenti ropy zvrátili obchodnú bilanciu odvetvia a posilnili rastúci vplyv Spojených štátov na svetový trh.

V súčasnosti krajina vyťaží priemerne 11,7 milióna barelov denne (mbd), pričom sa sústreďuje na Rusko, ktoré produkuje 11,4 milióna barelov a dokonca prevyšuje aj Saudskú Arábiu s jej objemom 10,75 miliónov barelov denne.

Dovoz zároveň klesol na 8,84 mbd. Toto je prvýkrát od roku 1973, kedy IEA uverejnilo údaje, že vývozy ropných produktov USA presahujú dovozy.

Tieto štatistiky by však nemali byť dlhodobé. Od ropného šoku z roku 1973 sa Spojené štáty pokúšajú znížiť svoju závislosť od zahraničného dovozu ropy.

Od roku 2000 USA získava prospech z nových hydraulických štiepnych a horizontálnych vrtných techník na využívanie nových nádrží, ktoré sa rozšírili do Texasu, Nového Mexika, Severnej Dakoty alebo Pensylvánie.

Okrem rastúceho využívania bridlicových uhľovodíkov americké spoločnosti tiež rozvinuli sieť mimoriadne efektívnych rafinérií a profitovali z ceny za barel WTI, ktorá je všeobecne nižšia ako cena Brentu. Prevádzkové náklady sú tiež nižšie v porovnaní s ostatnými rafinériami po celom svete vďaka nízkym cenám elektrickej energie a zemného plynu.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.