Zelená bankovka bola v utorok pod tlakom a USDCHF pár sa obchodoval nižšie o 0.20% počas Londýnskej seansy, pohybujúc sa okolo 0.9770.

EURUSD pár dokázal vzrásť na mesačné maximá pri úrovni 1.17, hlavne kvôli pozitívnym makročíslam v EU a zlepšujúcej sa politickej situácii v EU. To na druhej strane poslalo nadol USDCHF, keďže tieto dva páry sú negatívne korelované.

Dnes nie sú na programe žiadne významné makrodáta a preto by súčasná anti dolárová nálada mohla pokračovať aj naďalej, hlavne po posledných holubičích komentárov voči doláru od Donalda Trumpa.

Cena prudko padá smerom k 200 dňovému priemeru pri 0.9750. To bude pre dnešok prvý významný support a ak nebude udržaný, súčasný rastový trend by mohol byť ukončený. Ďalší cieľ pre medvede by bol na 0.9650.

Na strane nárastu je prvá rezistencia pri 0.98 a ak bude prekonaná, mohol by nastať nárast k 100 dňovému priemeru pri 0.99. USDCHF pár vyzerá byť prepredaný a preto by sme mohli byť svedkami short squeeze rallies.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.