USD/CAD sa z dlhodobého hľadiska pohybuje v trendovom kanáli a teraz sa zvyšuje šanca za otestovanie predchádzajúceho vrcholu.

Od posledného odrazu od trendline trh otestoval úroveň 0.618 Fibo retracementu a v jej blízkosti aktuálne trh obchoduje. Už je to viac než mesiac, čo sme nevideli väčší cenový pohyb mimo daného pásma. Trh vytvoril trojuholníkovú formáciu v ktorej obchodoval v ktorej sa pohyboval takmer 50 dní. Až na včera, kedy sme mohli vidieť prerazenie smerom nahor.

Ani to však nie je pre býky definitíva rastu. USDCAD musí prekonať svoj krátkodobý vrchol, teda horizontálnu rezistenciu označenú bielou farbou. Pokiaľ by sa býky dostali nad túto úroveň tak by sme mohli vidieť konečne nejaký väčší pohyb na ďalšiu rezistenciu Fibo retracementu, konkrétne 1.3538.

Na druhej strane, ak by sme videli pokles od bielej rezistencie smerom nadol , vznikol by tu potenciál pre formáciu dvojité dno. Od toho máme zatiaľ však ďalej a tento scenár je menej pravdepodobný. Ak by sa však prišla do platnosti táto varianta, pravdepodobne by USDCAD opätovne testoval EMA 100 a EMA 50, ktoré vystupujú ako významné supporty na trhu a pokiaľ by ani to neodradilo medveďov tak by sme smerovali na rastúcu trendline.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné odporúčanie alebo radu. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.