Svetová banka vo štvrtok 20. decembra oznámila svoje očakávanie, že rast čínskej ekonomiky sa v roku 2019 spomalí na 6,2 % po 6,5% očakávanom raste na tento rok. Za touto prognózou stojí najmä obchodné napätia so Spojenými štátmi.

Predpoveď rastu na rok 2018 sa od apríla nezmenila. Zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) v Číne o 6,5 % by bolo najnižšie za 28 rokov.

„V budúcnosti bude hlavnou politickou výzvou pre Čínu riešenie problémov súvisiacich s obchodom a snaha o obmedzenie finančného rizika,“ uviedla Svetová banka.

V správe sa vysvetľuje, že spotreba zostane hlavnou hnacou silou druhej najväčšej ekonomiky na svete, zatiaľ čo spomalenie rastu úverov pravdepodobne spomalí investície a zhoršenie svetového dopytu a narastajúcich prekážok pri vývoze.

„Pri posilňovaní hospodárstva by sa fiškálna politika mala zamerať na podporu spotreby domácností a nie na verejnú infraštruktúru,“ hovorí Svetová banka a dodáva, že Čína má priestor na manévrovanie, čo jej umožňuje znížiť daňové zaťaženie domácností.

Čínske úrady sa zaviazali urýchliť v budúcom roku zníženie daňových sadzieb, čím podnietili diskusiu o tom, či rozpočtový deficit prekročí hranicu 3 % HDP.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.