V kontexte viacerých neistôt a zriedkavých dobrých správ budú európske trhy v najbližších dňoch úpenlivo sledovať summit v G20 v Argentíne a dúfať, že tento rok bude ukončený prímerím čínsko-americkej obchodnej vojny.

Najvyšším vrcholom summitu v Argentíne bude stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínskeho partnera Xi Jinpinga, ktoré sa uskutoční na okraji oficiálnych stretnutí. Investori dúfajú v prímerie v procese colných daní.

Vzhľadom na stav trhov, na ktorý je americká administratíva veľmi citlivá, by mohol byť Donald Trump zhovievavejší. Ak sa lídri krajín nedohodnú, existuje riziko ďalšieho sklamania a trhovej korekcie. Trhy sa stále nachádzajú v nestabilnej rovnováhe medzi „zdravými ekonomickými fundamentmi “ a mnohými geopolitickými rizikami, vrátane obchodných sporov.

K obchodným sporov môžeme pridať aj pokračovanie rokovaní o Brexite a diskusie okolo talianskeho rozpočtu. Diskusie vstúpili do novej fázy na obidvoch stranách, ale mnohé odpovede stále chýbajú a cesta vpred je v oboch prípadoch dlhá.

V prípade pozitívneho pokroku v otázke Brexitu by libra mohla rásť, ale vplyv na londýnsku burze by mohol byť čiastočne negatívny, pretože veľké britské skupiny by boli negatívne ovplyvnené silnejšou menou, ktorá by znížila ich zisky v zahraničí.

V stredu budú k dispozícií výsledky stresových testov bánk v Spojenom kráľovstve o vplyve konkrétneho východiskového scenára z EÚ na finančný sektor Spojeného kráľovstva. Pokiaľ ide o Taliansko, showdown je oficiálny.

Brusel opäť odmietol návrh rozpočtu populistickú koalície na rok 2019 a pripravil pôdu pre prípadné finančné sankcie. Talianska vláda, však opätovne potvrdila svoju túžbu zachovať svoju návrh tak, ako je. Tieto dve otázky budú preto naďalej pútať pozornosť celý tento týždeň, ale najmä preto, že program fundamentov nie je veľmi rozsiahly.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.