Špekulanti masívne prichádzajú na čínske akciové trhy, čím zvyšujú ceny stratových spoločností a pokúšajú sa dostať trh vyššie.

Aby sa predišlo zrúteniu čínskeho trhu, ako to bolo v rokoch 2015-2016, orgány podporujú finančné prostriedky na investovanie do spoločností s ťažkosťami s peňažnými tokmi a začali  presadzovať fúzie a akvizície.

Tieto opatrenia predstavujú zmenu reštriktívnejšej politiky, ktorá bola zavedená pred dvoma až tromi rokmi, aby sa zabránilo vytváraniu a prasknutiu špekulatívnych bublín, ktoré vyvolali debakel na burze cenných papierov.

Nedávne uvoľnenie pravidiel však vyvolalo okamžitý nárast špekulatívnych investícií na potenciálne ponuky na prevzatie obchodov s nízkou hodnotou. Index odzrkadľujúci výkonnosť akciových trhov spoločností s vysoko rizikovým deficitom vzrástol o 30 %.

Akcie niekoľkých spoločnosti sa vo veľmi rýchlom čase dokázali vyšplhať na vyššie ceny. Napríklad dodávateľ automobilového priemyslu Hengli Industrial Development Group počas troch týždňov cenu svojich akcií strojnásobil.

Regulácia je momentálne hnacím motorom masívneho nárastu fúzií a akvizícií. Po páde burzy v rokoch 2015 až 2016 Komisia pre reguláciu cenných papierov (CSRC) sprísnila kontrolu predaja cenných papierov a fúzií a akvizícií.

Najnovšie kroky čínskeho regulátora však zvrátia tento trend. 19. októbra CSRC zaviedla rýchly postup schvaľovania transakcií týkajúcich sa fúzií a akvizícií. Minulý týždeň zmenila pravidlá, aby umožnil spoločnostiam vydávať akcie častejšie. Zjednodušenie fundraisingu umožňuje spoločnostiam splácať svoje dlhy a začať podnikové akvizície. Vyhliadky na pokles úrokových sadzieb z čínskej centrálnej banky tiež zásobujú trh. Pre niektorých investorov nedávne rozhodnutia regulátora odstraňujú legislatívne obmedzenia, ktoré trh obmedzujú. Uvidíme či uvoľnenie politiky a regulácií pomôže čínskym akciám v dlhodobom horizonte, alebo sa jedná len o krátkodobý plamienok nádeje.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.