Americký akciový index SP500 sa obchodoval v malom zisku v piatok ráno a pohyboval sa okolo úrovne 2,860 USD počas Londýnskej seansy. Volatilita by mala byť dnes vysoká počas celého dňa.

Najprv uvidíme americké objednávky tovarov dlhodobej spotreby, kde sa očakáva väčší pokles, ale na druhej strane, jadrový indikátor by si mal medzimesačne polepšiť na 0.5% z 0.2% naposledy.

Najviac pozornosti sa ale bude sústrediť na prejav Jerome Powella, ktorý bude rozprávať na tému monetárna politika v meniacej sa ekonomike, v meste Kansas na pravidelnom sympóziu centrálnych bankárov v Jackson Hole. Toto je pravidelná ročná udalosť a centrálni bankári v Jackson hole zvyknú naznačiť ďalšie kroky monetárnej politiky.

Ak vezmeme do úvahy nedávne veľmi holubičie a negatívne komentáre Donalda Trumpa, investori dnes očakávajú holubičí prejav Powella. Ak by sa tak stalo, akcie by mohli veľmi rýchlo vzrásť na nové historické maximá nad 2,875 USD.

Prvá rezistencia pre býky je na úrovni 2,870 USD a ak bude zdolaná, môžeme vidieť nárast nad 2,880 USD, čo by znamenalo nový rekord pre SP500. Na strane poklesu je support pri 2,640 USD a následne na krátkodobej trendovej linke 2,620 USD.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.