Včera 9. januára ceny ropy prudko na Nymexe stúpli, čo bolo spôsobené nádejou vyvolanou vývojom obchodných rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Čínou a novým znížením produkcie inšpirovaným OPECom s platnosťou od začiatku roka.

Včerajšie zvýšenie rozširuje rally, ktorá od začiatku roka zaznamenáva nárast o viac ako 13 %.

Medzitým sa zásoby ropy v USA znížili menej, než sa očakávalo minulý týždeň, zatiaľ čo ceny benzínu a iných destilátov sa zvýšili viac, ako sa očakávalo, oznámila Medzinárodná energetická agentúra (IEA).

Surové zásoby klesli o 1,68 milióna barelov na 439,74 milióna, zatiaľ čo ekonómovia a analytici očakávali pokles v priemere o 2,8 milióna barelov.

Februárová zmluva americkej ľahkej ropy (WTI) získala 2,58 dolárov (5,18 %) na 52,36 dolárov za barel. Ropa Brent stúpla o 2,72 USD, čo je 4,63 %, a dosiahla 61,44 USD za barel.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.