Powell opakuje svoje upokojujúce slová zo 4. januára. Sľubuje trpezlivosť a odozvu. Rozvaha sa prudko zníži, ale nebude sa vracať na úroveň spred krízy.

Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell vo štvrtok zopakoval, že centrálna banka si môže dovoliť byť trpezlivá v rámci svoje politiky menovej normalizácie. Vzhľadom k nízkej a riadenej inflácie bude podľa jeho slov centrálna banka trpezlivo sledovať vývoj so schopnosťou určiť vhodné zásahy s predstihom. Odkazuje sa tak na jednej strane na dobrú hybnú silu vyplývajúcu z ekonomických štatistík a na druhej strane na obavy finančných trhov týkajúce sa rizík.

Powell s členmi Výboru pre menovú politiku (Fomc) očakáva v strednej hodnote dve nové zvýšenia sadzieb v roku 2019 po štyroch dokončených v minulom roku. Táto prognóza bola podriadená veľmi silným vyhliadkam na rok 2019, vyhliadkam, ktoré sa ešte musia overiť.

Centrálna banka v minulom roku zvýšila svoje sadzby štyrikrát v kontexte silného hospodárskeho rastu spolu s najnižšou mierou nezamestnanosti za polstoročia. Jerome Powell poznamenal, že  ak sa globálny rast ďalej spomalí, menovú politiku bude flexibilne rýchlo meniť.

Jeho poznámky, podobné tým, ktoré mal minulý piatok, boli na Wall Street dobre prijaté, kde indexy na okamih klesli, keď hovoril o znížení bilancie Fedu. Centrálna banka začala v októbri 2017 znižovať svoju nadmernú bilanciu po rokoch masívneho nakupovania dlhopisov a hodnota bilancie sa má aktuálne približovať 4 000 miliardám dolárov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.