USD/NOK sa odrazil od dna trendového kanálu. To zapríčinilo strný rast v krátkom časovom úseku. Môžeme si všimúť, ako trh reaguje na vyznačené EMA (exponenciálne kĺzavé priemery), od ktorých sa odrazil. Vznikla nám tam zelená trendline a pokiaľ bude trh obchodovať nad ňou tak budeme pokračovať v býčom trende. Býky na USD/NOk prerazili červenú rezistencu resp. prvú rezistentnú S/R zónu (červená).

Aktuálne trh atakuje svoje predchádzajúce HIGH a mali by sme spozornieť. Blízko predchádzajúceho vrcholu máme vyznačené ďalšie červené pásmo , ktoré a reakcia v týchto úrovniach bude kľúčová pre ďalší pohyb. Musím spomenúť, že sa tu nachádza aj silná dlhodobá rezistencia.

Ak by trh dokázal preraziť toto pásmo smerom nahor, tak by sme pravdepodobne atakovali úrovne zelenej zóny a trh by mohol ďalej rásť. Ak by sa na 4H grafe alebo na dennom grafe objavila niektorá z medvedích formácií ako napr. medvedí pin-bar, evening star a pod. tak by bol býčí trend pravdepodobne na konci a trh by mohol smerovať opäť k trendline. RSI sa nachádza na silne prekúpených úrovniach.

Táto analýza slúži ako vzdelávací obsah a nemožno ju považovať ako ivnestičné poradenstvo alebo radu. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.