Licencie a regulácie

T.C. TRADE CENTRUM (ďalej TradeCentrum) je registrovaná obchodná značka Goldenburg Group Limited, čo je cyperská investičná firma (CIF) dohliadaná a regulovaná cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14.

Sme licencovaní k poskytovaniu investičných a doplnkových služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ako je zverejnené na stránke tu. Licenciu CySEC môžete nájsť tu.

Všetky predobchodné informácie sú zverejnené na stránke tu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi QUAENTAS s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu Kft, Corinth Capital MEPE a Fors Magna S. L.

Cross-Border licencia

Krajiny

Regulátor

Rakúsko

Austrian Financial Market Authority

Belgicko

Financial Services and Markets Authority

Bulharsko

Financial Supervision Commission

Chorvátsko

Croatian Financial Services Supervisory Agency

Česká republika

Česká národní banka

Dánsko

Finanstilsynet

Estónsko

Finantsinspektioon

Fínsko

Financial Supervisory Authority

Francúzsko

Banque de France

Nemecko

BalIn

Grécko

Bank of Greece

Maďarsko

Magyar Nemzeti Bank

Island

Financial Supervisory Authority

Taliansko

Bank of Italy

Írsko

Central Bank of Ireland

Lotyšsko

FKTK

Lichtenštajnsko

Finanzmarktaufsicht

Litva

Bank of Lithuania

Luxembursko

CSSF

Malta

MFSA

Holandsko

Authority for the Financial Markets

Nórsko

Finanstilsynet

Poľsko

Komisia Nadzoru Finasowego

Portugalsko

CMVM

Rumunsko

ASF

Slovenská republika

Národná banka Slovenskan

Slovinsko

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Španielsko

CNMV

Švédsko

Finansinspektionen

Veľká Británia

FCA

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.