Licencie a regulácie - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Licencie a regulácie

T.C. TRADE CENTRUM (ďalej TradeCentrum) je registrovaná obchodná značka Goldenburg Group Limited, čo je cyperská investičná firma (CIF) dohliadaná a regulovaná cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14.

Sme licencovaní k poskytovaniu investičných a doplnkových služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ako je zverejnené na stránke tu. Licenciu CySEC môžete nájsť tu.

Všetky predobchodné informácie sú zverejnené na stránke tu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi QUAENTAS s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu Kft, Corinth Capital MEPE a Fors Magna S. L.

Cross-Border licencia

Krajiny

Regulátor

Rakúsko

Austrian Financial Market Authority

Belgicko

Financial Services and Markets Authority

Bulharsko

Financial Supervision Commission

Chorvátsko

Croatian Financial Services Supervisory Agency

Česká republika

Česká národní banka

Dánsko

Finanstilsynet

Estónsko

Finantsinspektioon

Fínsko

Financial Supervisory Authority

Francúzsko

Banque de France

Nemecko

BalIn

Grécko

Bank of Greece

Maďarsko

Magyar Nemzeti Bank

Island

Financial Supervisory Authority

Taliansko

Bank of Italy

Írsko

Central Bank of Ireland

Lotyšsko

FKTK

Lichtenštajnsko

Finanzmarktaufsicht

Litva

Bank of Lithuania

Luxembursko

CSSF

Malta

MFSA

Holandsko

Authority for the Financial Markets

Nórsko

Finanstilsynet

Poľsko

Komisia Nadzoru Finasowego

Portugalsko

CMVM

Rumunsko

ASF

Slovenská republika

Národná banka Slovenskan

Slovinsko

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Španielsko

CNMV

Švédsko

Finansinspektionen

Veľká Británia

FCA

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.