Globálny hospodársky rast tento rok podľa novej prognózy Medzinárodného menového fondu (MMF) spomalí na 3,5 percenta z vlaňajších 3,7 percenta. V októbri pritom MMF predpovedal, že tempo rastu tento rok zostane úrovni roka 2018. Odhad rastu svetovej ekonomiky pre rok 2019 fond znížil o 0,1 percentuálneho bodu na 3,6 percenta. Za zhoršením výhľadu podľa MMF stojí mimo iného spomaľovanie rastu v druhej polovici minulého roka, zhoršujúca sa nálada na finančných trhoch a hospodársky útlm v Turecku.

MMF označil za kľúčové riziko, ktoré môže ohroziť vývoj globálnej ekonomiky hrozbu eskalovania obchodných sporov, taktiež poukázal na stúpajúce úrokové sadzby a fakt, že situáciu môže skomplikovať aj prípadný odchod Británie z Európskej únie bez dohody, či nečakane prudké spomalenie rastu čínskej ekonomiky.

Fond v utorok znížil aj odhad rastu hospodárstva eurozóny na 1,6 percenta z predtým predpokladaných 1,9 percenta, pričom v budúcom roku naďalej počíta s rastom 1,7 percenta.

MMF zhoršil aj tohtoročné odhady pre Nemecko, Francúzsko a Taliansko, teda pre tri najväčšie ekonomiky eurozóny.  Z pôvodne predpokladaných 1,9 percenta sa odhad rastu nemeckej ekonomiky znížil na 1,3 percenta. V budúcom roku očakáva oživenie rastu na 1,6 percenta.

Výhľad vývoja pre USA, ktoré sú najväčšou ekonomikou sveta zostal bez zmeny. V roku 2019 by mal rast dosahovať 2,5 percenta a v roku 2020 o niečo menej -1,8 percenta.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.