Miera inflácie v Argentíne dosiahla v roku 2018 47,6 %. Krajina v hospodárskej kríze zaznamenala druhý najväčší nárast cien na kontinente za Venezuelou, uviedol v utorok Národný štatistický inštitút Argentíny.

Pre Argentínu je to aj najvyššia miera od roku 1991, ktorý je rokom kedy do platnosti vstúpila parita peso-dolára a kedy inflácia vyskočila na 84 percent. Argentína je špecifickým prípadom, je to krajina, ktorá si zvykla žiť s infláciou, čo už dlhé roky nie je najhorším problémom. Ani v rozvinutých krajinách, ani v rozvíjajúcich sa krajinách.

Menová kríza nastala v krajine  v roku 2018 a spôsobila, že jej mena stratila 50 % jej hodnoty. Argentína vyzvala Medzinárodný menový fond (MMF) na záchranu a získala pôžičku vo výške 57 miliárd dolárov. Táto inštitúcia bola argentínčanmi široko odmietaná už od vážnej hospodárskej krízy v roku 2001.

Na oplátku sa prezident Mauricio Macri zaviazal k významnému programu rozpočtových škrtov s cieľom dosiahnuť rovnováhu v roku 2019. V polovici decembra Národný štatistický inštitút oznámil vstup do recesie argentínskej ekonomiky po dvoch po sebe idúcich štvrťrokoch poklesu HDP. V treťom štvrťroku roku 2018 klesol medziročne o 3,5 %. Celý rok 2018 sa očakáva pokles konjunktúry v Argentíne o 2,6 %.

Nielen Argentína trpí významnými hospodárskymi problémami. Venezuela pod vedením Nicolasa Madurova sa už roky zdržuje v politickej a hospodárskej kríze. Krajina zažíva mimoriadnu mieru inflácie 1 350 000 % v roku 2018,  ktorá by sa mala podľa MMF zvýšiť na 10 000 000 % v roku 2019.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.