Akcie spoločnosti Microsoft dosiahli v stredu + 3,0987 % tj. 110,46 dolárov, čo prinieslo trhovú kapitalizáciu na 848 miliárd dolárov. Titul Apple bol takisto orientovaný (+ 3,121%), pričom ocenenie dosiahlo „len“ 845 miliárd dolárov.

Značka Apple prekonala prvýkrát v auguste tržnú kapitalizáciu vo výške 1 bilióna dolárov, ale obava z globálneho spomalenia dopytu po smartfónoch následne cenu akcií zrazila.

V priebehu 3 mesiacov hodnota akcií klesla o viac ako 23 %. Rekordné maximum dosiahli 3.  októbra, kedy sa obchodovali za 233,47 dolárov. Trhové kapitalizácie spoločnosti Microsoft a spoločnosti Apple sú vypočítané z počtu otvorených akcií uverejnených v poslednom dokumente 10-Q.

Trhová kapitalizácia spoločnosti Apple prekonala trhovú kapitalizáciu spoločnosti Microsoft v roku 2010, keď vývojár Windows bol vystavený spomaleniu na trhu osobných počítačov, okrem iného aj úspechu smartfónov Apple spustených o tri roky skôr.

Odvtedy spoločnosť Microsoft neuzavrela pravidelné zasadnutie s vyššou trhovou kapitalizáciou, ako je obrat spotrebnej elektroniky. Satya Nadella, nový generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft  od roku 2014, napriek tomu priniesol nový impulz tým, že firma výrazne investovala do cloudu a cloud computingu, vďaka čomu je dnes Microsoft druhým najväčším hráčom za Amazonom.

Spoločnosť Amazon taktiež prekročila hranicu 1 bilióna dolárov v trhovej kapitalizácii v septembri predtým, ako bola zasiahnutá silným predajom hlavných amerických technologických akcií.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.