Centrálna banka Mexika v stredu varovala, že ekonomika by mohla trvalo trpieť, ak politika novej vlády spôsobí v krajine stratu dôvery. Mexické finančné trhy sa prepadli v novembri hneď ako sa investori začali obávať, že novozvolený prezident, ktorý nastúpi do funkcie 1. decembra, sa odkloní od fiškálnych pravidiel centrálnej banky.

Štvrťročná správa banky varuje, že perspektívy rastu v strednodobom a dlhodobom horizonte by mohli byť ovplyvnené verejnými politikami, ktoré vyvolávajú obavy na trhu a mohli by spôsobiť stratu dôvery v Mexiku ako cieľ investícií.

Na otázku na tlačovej konferencii guvernér centrálnej banky Alejandro Diaz de Leon povedal: „Musíme podporiť istotu a jasnosť.“ Jasná stratégia a jej vykonávanie prispievajú k vytváraniu prostredia šetrnejšieho k investíciám.

Návrhy vlády Andresa Manuela Lopeza Obradora opustiť projekt vybudovania nového letiska v Mexico City alebo obmedziť bankové provízie spôsobili od začiatku októbra pokles indexu S&P/BMV o takmer 18 %.

Existujú obavy, že Andres Manuel Lopez Obrador môže implementovať radikálne ekonomické reformy. Tvrdí však, že jeho snahou je rešpektovať makroekonomickú rovnováhu.

Guvernér centrálnej banky v Mexiku v stredu oznámil, že neistota na finančných trhoch v posledných týždňoch ovplyvnila objem transakcií na trhu s dlhopismi. Dodal, že centrálna banka venovala veľkú pozornosť trhom a disponuje nástrojmi v prípade potreby konať.

Centrálna banka Mexika dlho dovolila, aby jej mena voľne plávala a zasahuje len v prípade vážneho obmedzenia likvidity. Vo svojej včerajšej uverejnenej správe znížila prognózu hospodárskeho rastu na budúci rok o 1,7 %.

Centrálna banka takisto zvýšila prognózu inflácie na rok 2019 a očakáva udržanie ročnej miery nad 4 % v prvej polovici roka.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.