Po hrozbe masívnej komerčnej odvetnej reakcie Spojené štáty zakaždým vyjednali silnú pozíciu. Donald Trump sa najprv dohodol s Mexikom a Kanadou a následne prišla na rad Čína: Spojené štáty sa vzdali zavedenia nadmerných taríf výmenou za nákupy amerických výrobkov. To je momentálne hlavným cieľom stratégie Donalda Trumpa.

Donald Trump a Xi Jinping v sobotu vyhlásili prímerie v obchodnom spore a pozastavili zavedenie nových amerických ciel na čínske dovozy po stretnutí v Buenos Aires. Obaja predstavitelia sa dohodli na ukončení implementácie nových sadzieb.

Podpredseda vlády Wang Shouwen uviedol, že Washington zanechal zníženie colnej sadzby na čínsky dovozný poplatok, ale Biely dom dodal, že toto rozhodnutie môže byť pozastavené. Ak obe krajiny nedospejú k dohode o „štrukturálnych zmenách“ vo svojich obchodných vzťahoch, najmä pokiaľ ide o „nútené“ transfery technológií a duševného vlastníctva, sadzby 10 % sa zvýšia na 25%, podľa vyhlásenia amerického predsedníctva.

Washington tiež poukazuje na to, že Peking sa zaviazal kúpiť ešte nie definované, ale veľmi veľké množstvo amerického tovaru, aby sa znížila obrovská obchodná nerovnováha medzi týmito dvoma krajinami. Čína má v pláne začať okamžite nakupovať americké poľnohospodárske výrobky, uisťuje tým Američanov.

Donald Trump v sobotu oznámil, že NAFTU čaká v najbližšej dobe ozajstný koniec v prospech novej zmluvy. Nová zmluva musí byť tiež schválená parlamentmi Kanady a Mexika. To povedie k začatiu obdobia šiestich mesiacov, počas ktorého by Kongres požiadal o schválenie novej dohody podpísanej v piatok Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou. Podpis dohody v Buenos Aires, je pre Trumpa výhra po niekoľkých mesiacoch napätého vyjednávania. Donald Trump považuje novú dohodu za o mnoho lepšiu ako NAFTA, ktorú označil za dohodu s katastrofálnymi následkami pre americkú ekonomiku a dáva jej za vinu,  že ekonomika stratila milióny pracovných miest, najmä v automobilovom priemysle.

Plány novej dohody zahŕňajú aj pravidlá automobilového priemyslu podporujúce dodávku materiálov a komponentov a doložku, ktorá núti Mexiko zvýšiť počet zamestnancov tohto sektora. Práca na novej dohode je stále v plnom prúde, výrazným nedostatkom, ktorý čaká na nápravu sú chýbajúce záruky pre pracovníkov a životné prostredie.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.