Rok 2018 bol náročný pre všetky základné kovy, ktoré utrpeli pád vďaka obchodnej vojne medzi Washingtonom a Pekingom. Platí to najmä pre meď, ktorej ceny sa považujú za barometer svetovej ekonomiky. Cena červeného kovu klesla v roku 2018 o 16,9 %. Rok zakončil hodnotou blízkou 5965 USD za metrickú tonu.

Je zrejmé, že napätie vyplýva zo strachu z oslabenia svetového hospodárskeho rastu. Obavy sa zintenzívňujú, keďže Čína odhaľuje neuspokojivé ukazovatele, ako je národná priemyselná produkcia, ktorá klesla na najnižšiu úroveň od marca 2016. Rast čínskeho HDP zaznamenal už v treťom štvrťroku prudké spomalenie na 6,5 %, čím potvrdil neschopnosť čínskych orgánov zastaviť pokles ich rastu.

Vo všeobecnosti existuje nádej na uvoľnenie čínsko-amerického obchodného napätia. Obchodné rokovania prebiehajú v Pekingu, čo je dostatočné na uspokojenie krátkodobých trhov, ktoré dúfajú v kompromis. Súčasní pozorovatelia situácie hovoria o novom stimulačnom programe v Číne, ktorý zintenzívňuje svoje úsilie o podporu svojej ekonomiky (najmä znížením požiadaviek na rezervy pre domáce banky, úpravou cieľa rozpočtového deficitu atď.) Treba však poukázať na výrazný pokles zásob medi, ktoré sú k dispozícii v skladoch Shanghai Futures Exchange, čo odzrkadľuje sprísnenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom.

Z grafického hľadiska v týždennom horizonte času sa ceny vyvíjajú v rámci širokého rozsahu obchodovania obmedzeného na 5500 až 7200 USD. Sploštenie kĺzavých priemerov v obdobiach 20, 50 a 100 má tendenciu demonštrovať neutralitu súčasnej konfigurácie, ktorá je charakteristická pre trh pri hľadaní benchmarku. Z tohto hľadiska ak cena prekročí hlavnú líniu 6400 USD, uvoľní potenciál až  pre 7200 USD. Na druhej strane by prekročenie nízkej hodnoty na úrovni 5500 USD mohlo viesť k pohybu smerom k úrovniam z roku 2016.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.