Libra bola v stredu nakupovaná a vzrástla na čerstvé dvojmesačné maximá po pozitívnych inflačných číslach. GBPUSD pár sa nachádzal 0.40% vyššie počas Londýnskej seansy a obchodoval sa tesne pod úrovňou 1.32.

Benchmarková inflácia CPI vo Veľkej Británii výrazne vzrástla z 2.5% na 2.7% medziročne (za mesiac august), čo bolo nad odhadmi analytikov 2.4%. Mesačná zmena taktiež akcelerovala prudko nahor z 0.0% až na 0.7%. jadrová inflácia poskočila na 2.1% z 1.9% naposledy, pričom ekonómovia predpokladali pokles na 1.8%. Ostatné inflačné indexy tiež zrýchlili, čo poslalo libru prudko nahor v prvotnej reakcii.

Neskôr uvidíme čísla z Ameriky, konkrétne stavebné povolenia a začaté stavby domov. Spolu s tým bude zverejnený aj bežný účet platobnej bilancie. Celkový sentiment ale vyzerá v neprospech dolára a preto by súčasné rastové momentum na GBPUSD páre mohlo pokračovať aj v priebehu dňa.

Cena prudko vzrástla k hornej linke rastového klinu, čo je medvedia reverzná formácia. Zároveň sa pri úrovni 1.32 nachádzali minulé maximá a preto tu boli naukladané silnejšie predajné objednávky. Ak by sa však libre podarilo prekonať 1.3215, mohla by nastať zmena trendu na rastový.

Ak by však kábel poklesol pod 1.3150, pattern klinu by mohol byť aktivovaný s prvotným potenciálom poklesu k 1.3060.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.