FED naznačila, že sprísnenie cyklu súčasnej menovej politiky by mohlo byť ukončené, kým jej úrokové sadzby ostanú nezmenené. Centrálna banka uviedla, že teraz bude trpezlivá ohľadom možného ďalšieho zvyšovania sadzieb, kvôli spomaleniu globálneho ekonomického rastu a skromnej inflácii.

Centrálna banka USA po dvoch dňoch rokovaní FOMC,  oznámila ukončenie cyklu uťahovania   prostredníctvom kľúčových sadzieb, ktoré stanovujú prísun likvidity v rámci krátkodobého časového horizontu. Zvyšovanie prebiehalo od decembra 2015. V skutočnosti medzi týmto obdobím a decembrom 2018 Fed zvýšil svoje sadzby deväťkrát z rozsahu od 0 % do 0,25 % na úroveň 2,25 % až 2,5 %.

Vo svojom vyhlásení menový výbor, ktorý opisuje ekonomickú aktivitu USA ako „pevnú“ a nie „silnú“, hovorí, že vzhľadom na hospodársky a finančný vývoj a slabé inflačné tlaky bude teraz trpezlivý čo sa týka rozhodnutí o budúcich menových zmenách a úpravách. Menej zvýšené sadzby znamenajú menej atraktívnu kompenzáciu pre investorov oproti vyšším úrokom v zahraničí, takže môžeme sledovať pomalé presúvanie investorov za vyšším výnosom.

Predseda Fedu Jerome Powell povedal, že argumenty na ďalšie zvyšovanie sadzieb oslabili. Americká centrálna banka tiež otvorila dvere k možnému zníženiu jej súvahy, ktorá v súčasnosti dosahuje takmer 4,100 miliardy dolárov (3,570 miliardy eur ), čo by mohlo viesť ku skoršiemu prerušeniu tejto stratégie  a zachovaniu väčšieho portfólia aktív, než bolo pôvodne plánované.

V súčasnosti znižuje svoju bilanciu približne o 50 miliárd dolárov mesačne tým, že  neinvestuje do výnosov štátnych pokladničných poukážok a splatnosti cenných papierov krytých hypotékami získaných v posledných rokoch.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.