Spoločná mena bola v stredu okolo obeda v miernej strate voči Americkému doláru a EURUSD pár sa počas Londýnskej seansy obchodoval mierne pod úrovňou 1.16.

Priemyselná produkcia v euro zóne výrazne spomalila a vyšla naozaj slabá. Ročná zmena prepadla z 2.3% až na -0.1%, pričom medzimesačná báza zostala na -0.8%. Obe čísla skončili hlboko pod odhadmi analytikov a zároveň oba predchádzajúce výsledky boli revidované smerom nadol.

Investori budú aktuálne sledovať inflačné indexy PPI z USA, kde sa inflácia na ročnej báze odhaduje s miernym spomalením na 3.2% z 3.3% naposledy. Jadrový ukazovateľ by ale mal zostať nezmenený na 2.7%.

Volatilita bola zatiaľ počas dňa nižšia a ak sa euru podarí dostať naspäť nad 1.16, mohli by sme vidieť posun až k 1.1640/50. Na strane poklesu je support pri 1.1570 a jeho zdolaním sa otvorí priestor na pokles k swingovým minimám na 1.1530.

EURUSD pár ale na dvojhodinovom grafe formuje formácie klesajúceho trojuholníka, čo je medvedí pattern. Ak by euro prepadlo pod spomínané supporty, potenciál formácie je okolo 200 pips.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.