Investori v pondelok nakupovali spoločnú menu a tá bola v pluse cca 0.25% počas Londýnskej seansy, pričom sa obchodovala okolo úrovne 1.1650 dopoludnia.

Inflačné dáta z euro zóny nedokázali spôsobiť vysokú volatilitu, nakoľko vyšli v súlade s odhadmi. Medziročná zmena CPI zostala na 2.0%, pričom jadrová inflácia skončila na 1%. To je výrazne pod cieľom ECB na 2%.

Inflačný trend ale zostáva pozitívny a centrálna banka očakáva nárast jadrovej inflácie počas ďalšieho roka a to by mohlo podporovať euro voči ostatným menám.

Americký kalendár dnes ponúkne len výrobný index New York Empire State, ktorý by mal v septembri mierne oslabiť na 23.0 z 25.6 zaznamenaných v auguste. Nemal by však spôsobiť výraznejšie pohyby na finančných trhoch.

Býky dokázali ubrániť rastovú trendovku a euro sa preto pohlo smerom nahor. Aktuálne však testuje prvú silnejšiu rezistenciu v pásme 1.1655. Ak bude prerazená, mohli by sme vidieť nárast EURUSD páru až smerom k 1.17.

Na strane poklesu, ak trendovka neudrží, hrozí prepad smerom k 1.1620, prípadne až k 1.1580 v krátkom horizonte.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.