Spoločná mena v piatok nereagovala na slabšie inflačné čísla a obchodovala sa bez výraznejšej zmeny voči doláru, pričom EURUSD pár sa pohyboval okolo 1.1670 počas Londýnskej seansy.

Prvé odhady rastu inflácie ukázali, že rast cien mierne spomalil v euro zóne počas mesiaca august. CPI inflácia na ročnej báze poklesla na 2.0% z 2.1% naposledy a rovnako na tom bola aj jadrová inflácia, ktorá spomalila z 1.1% na 1.0%. Obe čísla vyšli pod odhadmi analytikov.

Neskôr počas dňa uvidíme Chicago PMI, kde sa odhaduje výraznejšie spomalenie na 63.0 z 65.5 naposledy, čo by mohlo mať negatívny dopad na Americký dolár.

EURUSD pár sa aktuálne obchoduje tesne nad rastovou trendovkou, ktorá je okolo 1.1670 a pokiaľ je euro nad ňou, býky by stále mohli mať situáciu pod kontrolou. Ďalšia rezistencia je na 100 dňovom priemere, kde sú aj minulé maximá pri 1.1740.

Na druhej strane, ak tento support nevydrží, medvede by mohli zatlačiť euro naspäť k úrovni 1.16, resp. prípadne k silnej supportnej linke na 1.550, kde sú minulé minimá a mohli by tu byť väčšie nákupné objednávky.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.