Stretnutie ECB, pokrok v talianskom rozpočte, kríza vo Francúzsku a reakcia na odložené hlasovanie Brexitu…tento týždeň sa európsky trh „zapotí“.

V roku 2018 došlo na európskych trhoch k výraznému odlivu kapitálu, čo je dôkazom veľmi silnej nedôvery investorov voči politickému kontextu, ale aj hospodárskemu. To viedlo k nedostatočnej výkonnosti európskych indexov. Euro Stoxx 50 stratil 17 % svojej hodnoty od maxím z  26. januára a opäť klesol na nízku úroveň z decembra 2016. Rovnako tak aj Stoxx Europe 600, ktorý stratil takmer 15 % zo svojho najvyššieho dosiahnutého bodu.

V roku 2019 preto investori ostanú na európskych burzách cenných papierov opatrní. Tento týždeň by ich však mohol posunúť vpred a poskytnúť dôvody na nádej, alebo prinajmenšom by mohol pomôcť vidieť veci jasnejšie.

Téma Brexit mala byť vrcholom týždňa. Theresa May však oznámila odloženie hlasovania o dohode. Britská premiérka hovorí, že jej vláda urýchli prípravu na Brexit bez dohody, čo je jeden z najhorších scenárov pre trhy. Táto správa už dostala britskú menu na najnižšiu hodnotu za 18 mesiacov voči doláru, na 0,7956 libry za dolár.

V súvislosti s vysokou politickou neistotou a hospodárskym spomalením bude podstatný prejav Maria Draghiho vo štvrtok 13. decembra. Zvyšovanie sadzieb sa očakáva na prvú polovicu roku 2019. Sadzby sa držia zatiaľ stále na veľmi nízkych hodnotách. ECB  pravdepodobne poskytne len málo informácií o sadzbách, aby si zachovala manévrovací priestor a schopnosť reagovať na meniace sa ekonomické prostredie.

Deň predtým, v stredu 12. decembra je naplánované stretnutie Giuseppe Conteho a Jean-Claude Junckera, predsedu Európskej komisie, aby diskutovali o otázke rozpočtu na rok 2019. Je možné, že už konečne padne kompromis, pretože konflikt nie je ani v záujme Bruselu, ani Ríma. Taliansko napriek tomu zostane pre eurozónu najvýznamnejším rizikom v roku 2019. Riziko ale bude menej politické ako ekonomické.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.