EURJPY kros vzrástol pomerne výrazne v utorok ráno a obchodoval sa v zisku 0.70% počas Londýnskej seansy, pričom sa pohyboval okolo 129.70 dopoludnia.

Investori dnes čakajú optimistické nemecké prieskumy ZEW po tom, čo IFO prieskumy vyšli nad odhadmi trhu a prekonali očakávania. Uvidíme aj čísla zmeny zamestnanosti z euro zóny, ktoré by mohli spôsobiť volatilitu na eure.

Sentiment ostáva pozitívny a akcie znova v utorok rastú, čo dodáva sily Carry trades, hlavne JPY krosom a komoditám. Aktuálne rastové momentum by mohlo vydržať počas celého dňa, ak sa nezhorší nálada.

Kros aktuálne testuje predchádzajúce maximá na 129.75 a ak budú býky silnejšie, mohli by sme vidieť nárast k ďalšej rezistencii na 130.25. Momentum ale vyzerá byť rastové a preto nie je vylúčený ani test cyklických vrcholov na 130.75.

Na strane poklesu je support okolo 129 a pokiaľ je cena nad ním, výhľad vyzerá byť v prospech býkov. Na dvojhodinovom grafe je navyše veľká divergencia medzi cenou a indikátorom RSI, čo podporuje býky a dodalo silu na posledný odraz nahor.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.