EURJPY kros sa obchodoval bez výraznejšieho pohybu v pondelok a pohyboval sa okolo úrovne 129 počas Londýnskej seansy, pričom volatilita bola naozaj minimálna.

Nemecký výrobný prieskum PMI za august bol zrevidovaný mierne nižšie na 55.9, čo bolo pod odhadmi 56.1. Celkový výrobný sektor za eurozónu zostal v auguste na 54.6. Euro na tieto čísla absolútne nereagovalo.

Neskôr počas dňa je na programe prejav prezidenta Nemeckej Bundesbanky Jensa Weidmanna, ktorý bude rozprávať na tému „vyšší rast, nižšia inflácia? – digitálna transformácia centrálnej banky“ na ročnej konferencii Nemeckej ekonomickej asociácie vo Freiburgu. To by mohlo ovplyvniť aj euro, nakoľko pán Weidmann je považovaný za jedného z najvážnejších kandidátov na šéfovskú stoličku v ECB v roku 2019.

Posledný rast EURJPY krosu zastal na silnej klesajúcej trendovej linke pri 131.00 a odtiaľ sa odrazil silnejšie nadol. Prvá rezistencia pre dnešok je na spomínanej trendovke na 130.00 a ak bude prerazená, môžeme vidieť nárast k 131.

Support je pre dnešok na minulých minimách pri 128.55 a pokiaľ je kros na ním, výhľad by mohol byť ďalej rastový. Na druhej strane, zdolaním supportu by mohol kros spadnúť až k úrovni 128.00.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.