Euro-sterling kros sa obchodoval bez zmeny počas Londýnskej seansy v piatok a nachádzal sa tesne nad úrovňou 0.89 dopoludnia.

Obidve centrálne banky včera rozhodovali o monetárnej politike a obidve rozhodnutia boli prijaté investormi pozitívne. Aj euro, aj sterling preto voči doláru výrazne vzrástli, čo teda logicky znamenalo len veľmi malý pohyb na krose EURGBP.

Európsky kalendár dnes priniesol obchodnú bilanciu z euro zóny, ktorá si výrazne pohoršila a sezónne neočistený výsledok hlboko prepadol z 22.5 mld. EUR na 17.6 mld. EUR. Euro však na slabé dáta nereagovalo a ostávalo v zisku voči zelenej bankovke.

Neskôr počas dňa by sme mohli vidieť volatilitu po maloobchodných tržbách z Ameriky, kde sa odhaduje zotrvanie pri minulo mesačných úrovniach.

EURGBP kros stále bráni minulé minimá na 0.89, čo môžeme považovať za býčie plus. Rezistencia sa nachádza na marcových maximách okolo 0.8950.

Na strane poklesu, ak by support na 0.89 nebol udržaný, môžeme vidieť pokles k prelomenej trendovke, ktorá je presne na 0.89.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.