Austrálsky dolár sa obchodoval v miernom zisku vo štvrtok dopoludnia po tom, čo čísla z trhu práce potešili investorov. EURUSD pár ostával bez výraznejšej intradennej zmeny pred zasadnutím ECB, čo znamenalo pokles krosu EURAUD o cca 0.25% a ten sa pohyboval okolo 1.6170, pričom korigoval z trojročných maxím dosiahnutých začiatkom týždňa.

Austrálska zmena zamestnanosti si výrazne polepšila na 44,000 za mesiac august z -3,900 v júli. Miera nezamestnanosti zostala nezmenená na 5.3%, ale miera participácie poskočila z 65.5% na 65.7%, čo je taktiež pozitívne.

Part-time pracovné miesta vzrástli z -23,200 na 10,200 a full time pozície narástli z 19,300 na 33,700. Austrálsky dolár po dátach posilnil asi o 30 pips.

Neskôr počas dňa sa budú investori sústrediť na zasadnutie ECB, kde sa však neočakáva žiadna zmena. Na trhu sa ale objavili informácie, že centrálna banka by mohla znížiť odhady ekonomického rastu, čo by mohlo byť prijaté dosť negatívne a euro sa preto môže dostať pod predajný tlak.

EURAUD kros aktuálne padá k minulým maximám na 1.6150, čo je prvý významný support a následne pod ním ešte level 1.61. Ak chcú býky znova pomýšľať nad testom cyklických maxím nad 1.63, musia najrpv preraziť rezistenciu na 1.62. MACD indikátor by ale o chvíľu mohol vydať predajný signál, čo by skôr mohlo pomôcť medveďom.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.