Dolár pomaly ale isto stráca atraktivitu so zmenou tónu Fedu. V minulom roku sa na devízovom trhu výrazne dolár zhodnotil a bol podporený zvýšením sadzieb a silou americkej ekonomiky.

Od decembra 2018 sa dolná hranica spomaľuje a nová pozícia prijatá americkou centrálnou bankou je teraz opatrnejšia pri sprísňovaní jej menovej politiky vzhľadom na globálne spomalenie hospodárskeho rastu.

Podľa prieskumu agentúry Reuters 70 devízových stratégov očakáva, že dolár v tomto roku odovzdá väčšinu svojich ziskov z roku 2018 v porovnaní s ostatnými hlavnými menami. Takmer 80 % stratégov, ktorí odpovedali na doplňujúcu otázku, odhaduje, že pohyb dolára sa už zastavil, v porovnaní so 60 %, ktorí sa zhodli na tomto názore pred mesiacom.

Tí, ktorí predpokladajú rast dolára v tomto roku, v argumentácií uvádzajú silu americkej ekonomiky v porovnaní s ostatnými rozvinutými krajinami a opätovnú zmenu menovej politiky Fedu.

Fed sa momentálne rozhodol pre trpezlivosť, keď prezident Jerome Powell minulý týždeň uznal, že argumenty na pokračovanie zvyšovania sadzieb oslabili. Zdá sa, že situácia v roku 2018, ktorá hrala v prospech rastu dolára tj. nadvýkonnosť rastu v USA, nepretržitý rast sadzieb a sprísnenie finančných podmienok s redukciou súvahy centrálnej banky sa mení k úplnému opaku.

Najdôležitejšie ekonomické ukazovatele v USA, ako napríklad dôvera domácností a podnikov, signalizujú spomalenie ekonomiky a rétorický posun Fedu naznačuje, že sadzby budú nižšie a bilancia väčšia, ako sa pôvodne očakávalo. Toto je kontext, ktorý sa zasadzuje za slabosť dolára.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.