Vďaka rastu produkcie ropy a bridlicového plynu sa Spojené štáty stanú čistým vývozcom energií do roku 2020, a to po prvýkrát od roku 1953, uviedla Medzinárodná energetická agentúra (IEA).

Je pravdepodobné, že Spojené štáty už konečne nebudú v blízkej budúcnosti trpieť nedostatkom. Krajina vyvezie viac energií, než dovezie do roku 2020. Administratíva argumentuje prudkým nárastom produkcie ropy, zemného plynu a kvapalín zemného plynu (etán, propán, bután ) v čase, keď sa spotreba energie v krajine spomaľuje.

Fakt, že Spojené štáty sa opäť stanú čistým vývozcom energie nie je samo o sebe prekvapujúce vzhľadom na rozmach využívania zemného plynu a ropy. Vo všetkých zvažovaných scenároch by mala úloha jadrovej energie a uhlia poklesnúť vo výrobe elektrickej energie.

Podľa východiskovej prognózy by sa podiel uhlia mal znížiť z 28 % v roku 2018 na 17 % v roku 2050, podiel jadrovej energie z 19 % na 12 %, zatiaľ čo podiel zemného plynu by sa mal zvýšiť z 34 % na 39 % a podiel ropy z 18 % na 31%.

Americká produkcia sa stane ešte sledovanejšou než doteraz, pretože jej vplyv na ceny obchodovaných energií výrazne stúpne. Aké budú nariadenia a regulácie zo strany USA, nie je zatiaľ možné predpovedať, ale veríme že Donald Trump bude chcieť mať všetko pod kontrolou a touto zmenou bude môcť z časti „ovládať“  nielen akciové trhy, ale aj komoditné.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.