Ceny priemyselných výrobcov v Číne sa v novembri spomalili, čo je známkou spomaľovania aktivity v krajine uprostred obchodného sporu so Spojenými štátmi.  V priebehu „obchodnej vojny“ sa objavujú prvé príznaky spomalenia činnosti.

Index cien priemyselných výrobcov vzrástol medziročne o 2,7 %, oproti vzrastu o 3,3 % v predchádzajúcom mesiaci, čo je najmenší nárast od októbra 2016 v súlade s prognózami analytikov. Spomalenie rastu cien je odrazom oslabenia dopytu.

Index spotrebiteľských cien (CPI), hlavný ukazovateľ inflácie v Číne, medziročne vzrástol o 2,2  %  oproti októbru, kedy nastalo zvýšenie o 2,5 %. Ceny potravín sa zvýšili viac (+ 2,5 %) ako u nepotravinových produktov (+ 2,1 %), zatiaľ čo ceny energií počas mesiaca poklesli.

Zdá sa, že všeobecné zmiernenie inflačných tlakov odráža slabší rast dopytu za posledných šesť mesiacov a malo by to zmierniť obavy z možnej stagnácie. V treťom štvrťroku zaznamenal ázijský obor najslabší rast HDP za posledných deväť rokov na úrovni 6,5 %.

Čínsky rast obchodu so zvyškom sveta sa minulý mesiac spomalil, keď vývoz vzrástol o 5,4 % a dovoz o 3 % (medziročne) v porovnaní s októbrom (+ 15,6 %) a (+ 21, 4 %).

Na začiatku decembra Washington a Peking súhlasili s tým, že poskytnú šancu vyjednávať o svojich sporných bodoch a odložia ukladanie ďalších zvýšení ciel o 90 dní.  Spojené štáty preto pozastavili plánované zavedenie príplatkov vo výške 25 % na 200 miliárd výrobkov dovezených z Číny.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.