Čínsky prezident Si Ťin-pching v sobotu vyzval ďalšie štáty, aby sa pripojili k projektu takzvanej novej Hodvábnej cesty. Ako informovala agentúra Reuters,  prezident v záverečnom prejave povedal, že na summite boli podpísané kontrakty za viac ako 64 miliárd dolárov.

K sume 64 miliárd dolárov nič konkrétneho nepovedal, nie je teda jasné, čo tieto zmluvy zahŕňajú a kto ich podpísal. „Musíme podporiť plnú účasť viacerých krajín i firiem,“ povedal čínsky prezident a dodal, že jeho vláda sa snaží, aby prínos z projektu novej Hodvábnej cesty pocítili všetci.

Podľa agentúry AP pozitívny tón dvojdňového fóra, na ktorom svetoví lídri vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina projekt novej Hodvábnej cesty oceňovali, znamená úder pre Washington, ktorý sa snaží ostatné vlády od účasti odradiť, pretože sa obáva rozrastania strategického vplyvu Pekingu. Podobné obavy prevládajú aj v Rusku, Japonsku a Indii, no napriek tomu sa prezident Vladimír Putin v piatok vyjadril, že Hodvábna cesta zapadá do iniciatívy Moskvy vytvoriť spoločný trh s tromi susednými štátmi.

V piatok čínsky prezident v reakcii na medzinárodnú kritiku prisľúbil viac transparentnosti v projekte aj zlepšenie finančných a environmentálnych štandardov. Povedal, že bude viac spolupracovať s nadnárodnými inštitúciami a že viac otvorí projekty ovládané čínskymi štátnymi spoločnosťami súkromným a zahraničným partnerom.

Európske krajiny už celkovo naznačili ochotu podieľať sa na čínskom programe obnovy spojenia Číny s Áziou a Európou. Zásadné štáty ako sú Francúzsko a Nemecko, však uviedli, že Čína musí zlepšiť prístup a podmienky pre spravodlivú konkurenciu zahraničných firiem. Naopak Taliansko sa v marci zaradilo medzi predné západné ekonomiky, ktoré podpísali dohodu o účasti na čínskej iniciatíve.

Hlavný čínsky index Shanghai Composite počas pondelkového obchodovania strácal na hodnote aj v dôsledku negatívneho fundamentu v podobe kritiky Hodvábnej cesty a nedokázali ho celkom utlmiť ani ubezpečenia čínskeho prezidenta o väčšej transparentnosti. Zo svojej hodnoty si odpísal okolo 0,8 percenta a klesol na úroveň 3052 bodov.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.