Japonský len v relatívne úzkom oscilačnom pásme relatívne dobre vzdoroval širokému posilňovania USD v uplynulom roku, čo odráža aj sporadický dopyt po bezpečných aktívach počas obchodných, geopolitických a trhových rizík. Veľký a trvalý prebytok bežného účtu Japonska spôsobuje, že JPY je menej náchylný k úniku kapitálu a podporuje túto menu ako stabilné „útočisko“. Očakáva sa, že japonský jen bude v roku 2020 mierne posilňovať proti mäkšiemu doláru a možno očakávať určité oslabenie JPY v ďalších pároch na pozadí klesajúceho obchodného napätia. Silným faktorom pre JPY v H2 sú prezidentské voľby v USA, ktoré, ak dôjde k tesnému pomeru strán pred hlasovaním, môžu dočasne zvýšiť dopyt po „bezpečných aktívach“.

US-Sino prvej fázy dohody o obchodnej výmene medzi oboma ekonomickými gigantmi a náprave niektorých ochranárskych opatrení a postoji duševného vlastníctva zo strany Číny a tiež akomodatívna politika centrálnych bánk G-10 v prvom štvrťroku 2020 bude udržiavať priateľskú náladu k rizikovým aktívam, najmä denomináciám v ázijských menách. Očakáva sa, že vďaka zmierneniu obchodného napätia medzi USA a Čínou sa bude jüan pohybovať smerom k 6,80, súčasne z uvoľnenia tenzie budú profitovať aj meny orientované na vývoz, ako napríklad juhokórejský won a taiwanský dolár.

Thajský baht pravdepodobne tiež posilní, ale v menšej miere a relatívne s menšou dynamikou, vzhľadom k tomu, že jeho výkon v roku 2019 mal negatívny dopad na thajský turistický priemysel a konkurencieschopnosť exportu.

Rizikový sentiment bude aj naďalej tlačiť medzinárodných investorov k regionálnym aktívam s vyšším výnosom; denominácie v indickej rupii(INR), indonézskej rupii (IDR), malajzijskom ringgite (MYR) a filipínskom pese (PHP).

Ďalšia deregulácia v Indonézii by mohla priniesť viac prílivu zahraničných investícií a keď si Malajzie udrží Market Accessibility Level 2, ktorá je potrebná pre FTSE Index svetových vládnych dlhopisov, bude s vysokou pravdepodobnosťou supportovat MYR.

Aj napriek pokračujúcim občianskym nepokojom bude hongkonský dolár (HKD) pravdepodobne pevný, to vďaka prílivu portfólia a zotavovania trhov IPO. Očakáva sa, že Monetárna singapurská autorita (MAS) v apríli nezmení svoju menovú politku, ale singapurský dolár (SGD) pravdepodobne vzrastie.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.