AUDUSD pár sa obchodoval v úzkom pásme v pondelok a bol bez výraznejšej zmeny počas Londýnskej seansy. Pohyboval sa okolo úrovne 0.7300 a volatilita bola dnes naozaj minimálna.

Na programe nie sú žiadne makro dáta a preto by malé pohyby mohli pokračovať počas celého dňa.

Viac volatility by malo prísť počas utorkovej noci, keď bude rozprávať guvernér RBA Philip Lowe na konferencii v Canberre. Chvíľu za tým bude zverejnená zápisnica RBA minutes z minulého zasadnutia RBA. Investori by mali reagovať na obidve udalosti.

Z pohľadu Amerického dolára bude hlavná udalosť FOMC minutes v stredu večer, ktoré by mali znieť jastrabo a podporiť zelenú bankovku.

Aussie pochoduje smerom k prvej kľúčovej rezistencii minulých miním, ktorá je okolo 0.7330. Ak bude prekonaná, môžeme vidieť nárast k 0.7370. Jej zdolaním by sa ukončil súčasný klesajúci trend.

Na druhej strane, support je na hladine 0.7270 a následne na cyklických minimách pri úrovni 0.72.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.