Documente - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Cont personal

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CLIENTULUI

Înainte de activarea contului de client, clientul trebuie să ne pună la dispoziție documentele obligatorii pentru verificarea identității și a domiciliului său.

VERIFICAREA IDENTITĂȚII CLIENTULUI

Un duplicat al unuia dintre următoarele documente de identificare:

 • Pașaport (cu liniile MRZ vizibile)
 • Card de identitate – ambele fețe (cu liniile MRZ vizibile)
 • Permis de conducere – ambele fețe

Exemplarul trebuie să includă:

 • Nume și prenume
 • Data nașterii
 • Data expirării valabilă
 • Adresa din documentul de identitate nu este obligatoriu să fie aceeași cu adresa prezentată la înregistrare

VERIFICAREA DOMICILIULUI CLIENTULUI

Scopul verificării domiciliului este certificarea adresei la care locuiește clientul. Aceasta nu trebuie să coincidă cu adresa permanentă. De exemplu, o factură de electricitate este suficientă, fiindcă premiza este că serviciul de electricitate este furnizat acolo unde locuiește clientul.

Vă solicităm un duplicat al unuia dintre următoarele documente:

 • Un cont sau o factură pentru servicii publice: electricitate, gaz, apă, salubrizare
 • Factura de internet
 • Factura pentru servicii de telefonie fixă
 • Extras de cont bancar sau de card de credit
 • Contract de închiriere sau de leasing
 • Dovadă de rezidență eliberată de statul respectiv
 • Credit ipotecar
 • Document oficial (eliberat de poliție, ambasadă, birou municipal, document fiscal, certificat electoral, document de asigurări sociale)

Exemplarul trebuie să includă:

 • Nume și prenume
 • Adresă
 • Dată (documentul nu poate fi mai vechi de 6 luni)

URMĂTOARELE DOCUMENTE VOR FI RESPINSE:

 • Asigurare (Aegon, Dôvera, asigurare vehicul etc.)
 • Factură pentru servicii mobile
 • Documente scrise de mână

Cont persoană juridică

În cazul în care clientul este interesat să înregistreze un cont pentru firma sa sau un alt tip de persoană juridică, trebuie declarate documente care să arate următoarele date (un document poate arăta mai multe date în același timp):

 • Numărul companiei în registrul comerțului
 • Denumirea înregistrată a companiei și denumirea comercială (dacă este alta decât denumirea înregistrată)
 • Adresa companiei și locurile de desfășurare a activității, dacă sunt altele decât sediul social al companiei
 • Membrii consiliului de administrație, cadrele de conducere sau alte persoane autorizate să acționeze în numele companiei
 • Decizia companiei de a desemna un reprezentant autorizat să acceseze contul
 • Decizia companiei de a deschide un cont
 • Lista deținătorilor finali ai companiei, excepție făcând companiile cotate la bursă pe o piață reglementată de UE sau pe o piață terță cu cerințe echivalente privind divulgarea de informații și transparența
 • O listă a proprietarilor înregistrați, care acționează în calitate de reprezentanți ai proprietarilor finali ai companiei

Trebuie remise documente sau copii legalizate ale tuturor documentelor doveditoare pentru datele solicitate.

DOCUMENTE NECESARE

 • Certificat de înregistrare
 • Actul constitutiv al asociației (și articolele)
 • Carta companiei
 • Formularul de decizie al companiei care desemnează reprezentantul autorizat să acceseze contul (anexa 1)
 • Formularul de deschidere de cont al companiei (anexa 2)

Dacă proprietarul înregistrat acționează ca reprezentant al proprietarilor finali, sunt necesare următoarele:

 • Copie după contract și documentul de reprezentare
 • Documente de identitate și dovezi de domiciliu ale următoarelor persoane:
  • Un reprezentant autorizat să acceseze contul
  • Proprietarii finali
  • Reprezentantul proprietarilor
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81.34% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81.34% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.