To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Informații generale

0%

?
INFORMAȚII

În situația în care serviciile noastre v-au fost prezentate de un Partener al nostru, vă rugăm să menționați numele sau codul acestuia.

2. Alte informații personale

0%

?
INFORMAȚII

Țara unde vă plătiți impozitul pe venit.

?
INFORMAȚII

Cod de Identificare Fiscală (CIF).

mai multe informații

?
INFORMAȚII

Motivul A - Țara/jurisdicția unde titularul contului are obligația să plătească taxe nu emite CIF-uri rezidenților săi

Motivul B - Titularul contului nu poate, din alte motive, să obțină un CIF sau un cod echivalent (în cazul în care ați selectat acest motiv vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un CIF în tabelul de mai jos)

Motivul C - Nu este necesar un CIF. (Selectați acest motiv numai dacă legislația internă din jurisdicția de care aparțineți nu cere colectarea CIF-ului emis de respectiva jurisdicție)

?
INFORMAȚII

Motivul A - Țara/jurisdicția unde titularul contului are obligația să plătească taxe nu emite CIF-uri rezidenților săi

Motivul B - Titularul contului nu poate, din alte motive, să obțină un CIF sau un cod echivalent (în cazul în care ați selectat acest motiv vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un CIF în tabelul de mai jos)

Motivul C - Nu este necesar un CIF. (Selectați acest motiv numai dacă legislația internă din jurisdicția de care aparțineți nu cere colectarea CIF-ului emis de respectiva jurisdicție)

?
INFORMAȚII

Motivul A - Țara/jurisdicția unde titularul contului are obligația să plătească taxe nu emite CIF-uri rezidenților săi

Motivul B - Titularul contului nu poate, din alte motive, să obțină un CIF sau un cod echivalent (în cazul în care ați selectat acest motiv vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un CIF în tabelul de mai jos)

Motivul C - Nu este necesar un CIF. (Selectați acest motiv numai dacă legislația internă din jurisdicția de care aparțineți nu cere colectarea CIF-ului emis de respectiva jurisdicție)

3. Informații financiare

0%

?
INFORMAȚII

Activul net este definit ca diferența dintre bunurile Clientului și pasivul său. Această valoare se referă la poziția economică și în special la suma de bani de care individul dispune după operarea tuturor deducerilor. În cazul persoanelor juridice, această valoare exprimă totalul activelor după deducerea tuturor pasivelor, așa cum reiese din bilanțul financiar.

Activele indivizilor includ, de regulă, bani lichizi sau echivalentul acestora, proprietăți precum apartamente sau mașini, conturi de investiții, eventuale bunuri de valoare precum bijuteriile sau obiectele de artă vechi, iar în cazul companiilor ne referim, de exemplu, la proprietăți, bunuri de inventar, materiale, fabrici, echipamente, mașini-unelte sau clădiri.

Pasivele sunt datorii financiare către un terț, precum datoriile asociate unui card de credit sau cele bancare, garanțiile, biletele la ordin, ipotecile, plățile restante datorate unor agenți comerciali, o linie de credit la o bancă etc.

?
INFORMAȚII

Principala sursă de venit sau de active, asociată cu activitatea principală a Clientului.

?
INFORMAȚII

Investiție personală înseamnă o investiție cu risc scăzut, unde se anticipează randamente mai scăzute, de exemplu între 4 și 12% pe an.

Investiție speculativă înseamnă o investiție cu risc semnificativ, unde se anticipează un câștig substanțial, de exemplu peste 20% pe an.

Investițiile de hedging sunt decizii de a atenua riscul deținerii unui anumit instrument financiar prin investiții în două instrumente financiare ale căror evoluții pe piață sunt contrafactuale, de exemplu opțiunile și contractele future.

Investițiile de conservarea capitalului sunt cele în care nu doriți să riscați niciun fel de pierdere a capitalului investit.

?
INFORMAȚII

Sumă de bani care se anticipează a fi investită anual.

4. Evaluarea caracterului oportun

0%


Avertisment de risc

Stimate Client!Răspunsurile pe care le-ați oferit indică faptul că nu posedați în acest moment experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege complexitatea și riscurile pe care le presupun produsele cu levier. Produsele pe care le oferim sunt foarte riscante și volatile. Clienții își pot pierde întregul capital investit. Regretăm să vă informăm că nu puteți continua procesul de înregistrare în acest moment. Vă recomandăm să vă consolidați cunoștințele despre produsele cu levier înainte să solicitați din nou înregistrarea. Pentru a câștiga mai multă experiență, vă recomandăm să vă deschideți un cont demo, care să vă ajute să vă perfecționați. Rețineți că, dată fiind evaluarea noastră actuală, nu veți putea solicita din nou înregistrarea pe o perioadă de 30 de zile.

Avertisment de risc

Stimate Client!Dorim să vă avertizăm și să vă supunem atenției faptul că, pe baza informațiilor pe care ni le-ați furnizat, nu păreți să posedați experiență/cunoștințe în domeniu, conform prevederilor legale, pentru a tranzacționa cu serviciile investiționale (și anume servicii de brokeraj) și instrumentele financiare pe care le oferim (Acțiuni, instrumente financiare OTC precum CFD-uri, Forex, Mărfuri și Indici), ce presupun un grad înalt de risc. Ca urmare, nu considerăm că aceste servicii investiționale/instrumente financiare sunt potrivite pentru dvs.

Dacă doriți să tranzacționați prin compania noastră acțiuni și/sau instrumente financiare OTC precum CFD-uri, Forex, Mărfuri și Indici, chiar dacă noi, compania, v-am avertizat că aceste instrumente financiare nu sunt potrivite pentru dvs., puteți, totuși, continua și puteți începe să tranzacționați cu aceste instrumente financiare.

Compania consideră că dacă optați să apăsați pe butonul “[Accept]” de mai jos, ați înțeles și acceptat că serviciile de investiții avute în vedere (și anume servicii de brokeraj) și instrumentele financiare puse la dispoziție de către compania noastră (și anume Acțiuni și instrumente financiare OTC, de exemplu CFD-uri, Forex, Mărfuri și Indici) nu sunt potrivite pentru dvs., dar doriți, chiar și în aceste condiții, să continuați, începând să tranzacționați cu aceste instrumente financiare prin compania noastră.

Declar că am fost avizat despre faptul că serviciile investiționale și instrumentele financiare nu sunt adecvate pentru mine, că înțeleg riscul pe care îl presupune tranzacționarea și că doresc, în ciuda acestui fapt, să merg mai departe și să încep să tranzacționez instrumente financiare.

5. Conformitate

0%

Puteți trage și plasa fișierele aici.

Click me to remove the file.

Puteți trage și plasa fișierele aici.

Click me to remove the file.
?
INFORMAȚII

„Persoanele expuse politic” includ următoarele persoane fizice: persoanele care dețin sau cărora li s-au încredințat funcții publice proeminente în Republica Cipru sau în orice altă țară, membrii apropiați ai familiei sau persoanele cunoscute a fi colaboratori apropiați ai unor persoane din această categorie:

i. șefi de stat, șefi de guverne, miniștri și miniștri adjuncți sau vice-miniștri, ii. membri ai parlamentului,
iii. membri ai unor curți supreme de justiție, ai unor curți constituționale sau ai unor alte organisme juridice de înalt nivel, ale căror decizii nu mai pot fi ulterior supuse unor apeluri sau contestații, decât în circumstanțe extraordinare,
iv. membri ai unor curți de conturi sau ai consiliilor de conducere ale băncilor centrale,
v. ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri de rang înalt ai forțelor armate,
vi. membri ai unor organe administrative, de management sau de supraveghere ale unor întreprinderi cu capital de stat.

Din rândul „Membrilor apropiați ai familiei” fac parte următoarele persoane:

vii. soțul, soția sau partenerul/partenera de viață pe o perioadă de minimum un an,
viii. copii și soții/soțiile acestora, precum și partenerul/partenera de viață pe o perioadă de minimum un an,
ix. părinții.

„Persoanele cunoscute a fi colaboratori apropiați” includ următoarele categorii:

x. orice persoană fizică cunoscută ca având drepturi de posesie comună asupra unor entități sau dispoziții legale, precum și orice alte relații apropiate de afaceri, cu o persoană menționată la punctele (i)-(vi) de mai sus,
xi. orice persoană fizică care are un drept de posesie exclusiv asupra unei entități sau dispoziții legale, despre care se cunoaște că a fost instituit în beneficiul de facto al persoanei menționate la punctele (i)-(vi) de mai sus,