Licențiere și regulamente

TradeCentrum este o marcă înregistrată a Goldenburg Group Limited, o firmă de investiții cipriotă (CIF) supravegheată și reglementată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), cu autorizația CIF Nr. 242/14.

Suntem autorizați să oferim servicii de investiții financiare și complementare asociate cu instrumentele financiare postate la acest link. Autorizația CySEC poate fi găsită aici.

Toate informațiile pretranzacționare sunt postate aici.

Consultați aici un raport asupra cerințelor reglementărilor legale în Polonia.

Veți găsi Raportul de Prezentare a Riscurilor pentru anul 2014 atașat aici.
Veți găsi Raportul de Prezentare a Riscurilor pentru anul 2015 atașat aici.
Veți găsi Raportul de Prezentare a Riscurilor pentru anul 2016 atașat aici.
Veți găsi Raportul de Prezentare a Riscurilor pentru anul 2017 atașat aici.

Veți găsi Declarația Rezumativă privind Calitatea Execuției și RTS28 atașate aici.

Goldenburg Group Limited (număr autorizație CIF 242/14) este reglementat și autorizat de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) să ofere următoarele servicii de investiții financiare și complementare asociate cu instrumentele financiare enumerate în continuare, în statele membre UE și/sau alte state terțe:

Servicii de investiții financiare:

 1. Primirea și transmiterea de comenzi în legătură cu unul sau mai multe Instrumente financiare
 2. Execuția de comenzi în numele clienților
 3. Gestionarea portofoliului
 4. Sfaturi privind investițiile

Servicii complementare:

 1. Păstrarea în siguranță și administrarea Instrumentelor financiare aferente conturilor clienților, inclusiv asumarea calității de custode și alte servicii anexe, precum gestionarea lichidităților/garanțiilor
 2. Servicii de schimb valutar, acolo unde acestea sunt asociate cu furnizarea de servicii de investiții
 3. Cercetare investițională, analiză financiară sau alte forme de recomandare generală privind tranzacțiile la Instrumente financiare

Instrumente financiare:

 1. Garanții transferabile
 2. Instrumente ale pieței financiare
 3. Unități în întreprinderi colective de investiții
 4. Instrumente option, future, swap-uri, acorduri forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate asociate cu titluri de valoare, valute, rate ale dobânzilor sau randamente sau alte instrumente derivate, indicatori financiari sau măsuri financiare, care ar putea fi lichidate în mod fizic sau în numerar
 5. Instrumente option, future, swap-uri, acorduri forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate asociate cu anumite mărfuri, care trebuie lichidate în numerar sau care ar putea fi lichidate în numerar la alegerea uneia dintre părți (în alte cazuri decât atunci când este vorba de neîndeplinirea obligațiilor contractuale sau de un alt eveniment ce duce la reziliere).
 6. Instrumente option, future, swap-uri și orice alte contracte derivate asociate cu anumite mărfuri, care pot fi lichidate în mod fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată sau/și un MTF
 7. Instrumente option, future, swap-uri, acorduri forward și orice alte contracte derivate asociate cu anumite mărfuri, care pot fi lichidate în mod fizic, care nu au fost menționate la punctul 6 Partea III și care nu sunt destinate unor scopuri comerciale, având caracteristicile altor instrumente financiare derivate, luându-se în considerare dacă, între altele, sunt încheiate și lichidate prin case de clearing recunoscute sau supuse unor apeluri în marjă regulate
 8. Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit
 9. Contracte financiare pentru diferențe
 10. Instrumente option, future, swap-uri, acorduri forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate asociate cu variabile climatice, taxe de transport, marje de toleranță la emisii, rate ale inflației sau alte statistici economice oficiale care trebuie lichidate în numerar sau care ar putea fi lichidate în numerar la alegerea uneia dintre părți (în alte cazuri decât atunci când este vorba de neîndeplinirea obligațiilor contractuale sau de un alt eveniment ce duce la reziliere), precum și orice alt contract derivat asociat cu bunuri, drepturi, obligații, indicatori și măsuri care nu sunt menționate în alt mod în această Parte, având caracteristicile altor instrumente financiare derivate, luându-se în considerare dacă, între altele, sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau un MTF, sunt încheiate și lichidate prin case de clearing recunoscute sau supuse unor apeluri în marjă regulate.

Compania a încheiat acordul Tied Agent cu QUAENTAS s.r.o., LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft si Corinth Capital MEPE.

Licență transfrontalieră

Țări

Organ de reglementare

Austria

Autoritatea de Supraveghere a pieței Financiare din Austria

Belgia

Autoritatea pentru Servicii și Piețe Financiare

Bulgaria

Comisia de Supraveghere Financiară

Croația

Agenția Croată de Supraveghere a Serviciilor Financiare

Republica Cehă

Česká národní banka

Danemarca

Finanstilsynet

Estonia

Finantsinspektioon

Finlanda

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Franța

Autorité des marchés financiers

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Grecia

Comisia Elenă pentru Piața de Capital

Ungaria

Magyar Nemzeti Bank

Islanda

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Italia

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Irlanda

Banca Centrală a Irlandei

Letonia

FKTK

Lichtenstein

Finanzmarktaufsicht

Lituania

Banca Lituaniei

Luxemburg

CSSF

Malta

MFSA

Olanda

Autoritatea pentru Piețele Financiare

Norvegia

Finanstilsynet

Poland

Komisia Nadzoru Finasowego

Portugal

CMVM

România

ASF

Republica Slovacia

Národná banka Slovenskan

Slovenia

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Spania

CNMV

Suedia

Finansinspektionen

Marea Britanie

FCA

Tranzacțiile sunt riscante și întregul capital investit este expus pierderilor