Licență și regulamente - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Licențiere și regulamente

T.C. TRADE CENTRUM (în continuare TradeCentrum) este o marcă înregistrată a Goldenburg Group Limited, o firmă de investiții cipriotă (CIF) supravegheată și reglementată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), cu autorizația CIF Nr. 242/14.

Suntem autorizați să oferim servicii de investiții financiare și complementare asociate cu instrumentele financiare postate la acest link. Autorizația CySEC poate fi găsită aici.

Toate informațiile pretranzacționare sunt postate aici.

Consultați aici un raport asupra cerințelor reglementărilor legale în Polonia.

Veți găsi Raportul de Prezentare a Riscurilor pentru anul 2014 atașat aici.
Veți găsi Raportul de Prezentare a Riscurilor pentru anul 2015 atașat aici.
Veți găsi Raportul de Prezentare a Riscurilor pentru anul 2016 atașat aici.
Veți găsi Raportul de Prezentare a Riscurilor pentru anul 2017 atașat aici.

Veți găsi Declarația Rezumativă privind Calitatea Execuției și RTS28 atașate aici.

Goldenburg Group Limited (număr autorizație CIF 242/14) este reglementat și autorizat de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) să ofere următoarele servicii de investiții financiare și complementare asociate cu instrumentele financiare enumerate în continuare, în statele membre UE și/sau alte state terțe:

Servicii de investiții financiare:

 1. Primirea și transmiterea de comenzi în legătură cu unul sau mai multe Instrumente financiare
 2. Execuția de comenzi în numele clienților
 3. Gestionarea portofoliului
 4. Sfaturi privind investițiile

Servicii complementare:

 1. Păstrarea în siguranță și administrarea Instrumentelor financiare aferente conturilor clienților, inclusiv asumarea calității de custode și alte servicii anexe, precum gestionarea lichidităților/garanțiilor
 2. Servicii de schimb valutar, acolo unde acestea sunt asociate cu furnizarea de servicii de investiții
 3. Cercetare investițională, analiză financiară sau alte forme de recomandare generală privind tranzacțiile la Instrumente financiare

Instrumente financiare:

 1. Garanții transferabile
 2. Instrumente ale pieței financiare
 3. Unități în întreprinderi colective de investiții
 4. Instrumente option, future, swap-uri, acorduri forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate asociate cu titluri de valoare, valute, rate ale dobânzilor sau randamente sau alte instrumente derivate, indicatori financiari sau măsuri financiare, care ar putea fi lichidate în mod fizic sau în numerar
 5. Instrumente option, future, swap-uri, acorduri forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate asociate cu anumite mărfuri, care trebuie lichidate în numerar sau care ar putea fi lichidate în numerar la alegerea uneia dintre părți (în alte cazuri decât atunci când este vorba de neîndeplinirea obligațiilor contractuale sau de un alt eveniment ce duce la reziliere).
 6. Instrumente option, future, swap-uri și orice alte contracte derivate asociate cu anumite mărfuri, care pot fi lichidate în mod fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată sau/și un MTF
 7. Instrumente option, future, swap-uri, acorduri forward și orice alte contracte derivate asociate cu anumite mărfuri, care pot fi lichidate în mod fizic, care nu au fost menționate la punctul 6 Partea III și care nu sunt destinate unor scopuri comerciale, având caracteristicile altor instrumente financiare derivate, luându-se în considerare dacă, între altele, sunt încheiate și lichidate prin case de clearing recunoscute sau supuse unor apeluri în marjă regulate
 8. Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit
 9. Contracte financiare pentru diferențe
 10. Instrumente option, future, swap-uri, acorduri forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate asociate cu variabile climatice, taxe de transport, marje de toleranță la emisii, rate ale inflației sau alte statistici economice oficiale care trebuie lichidate în numerar sau care ar putea fi lichidate în numerar la alegerea uneia dintre părți (în alte cazuri decât atunci când este vorba de neîndeplinirea obligațiilor contractuale sau de un alt eveniment ce duce la reziliere), precum și orice alt contract derivat asociat cu bunuri, drepturi, obligații, indicatori și măsuri care nu sunt menționate în alt mod în această Parte, având caracteristicile altor instrumente financiare derivate, luându-se în considerare dacă, între altele, sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau un MTF, sunt încheiate și lichidate prin case de clearing recunoscute sau supuse unor apeluri în marjă regulate.

Compania a încheiat acordul Tied Agent cu QUAENTAS s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu Kft, Corinth Capital MEPE si Fors Magna S. L..

Licență transfrontalieră

Țări

Organ de reglementare

Austria

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Bulgaria

Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)

Croaţia

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)

Republica Cehă

Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)

Danemarca

Finanstilsynet (Danish FSA)

Estonia

Finantsinspektsioon (FSA)

Finlanda

Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)

Grecia

Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)

Ungaria

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Italia

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Irlanda

Banca Centrală a Irlandei

Islanda

Fjármálaeftirlitið (FME)

Letonia

Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)

Lichtenstein

Finanzmarktauf sicht (FMA)

Lituania

Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania

Luxemburg

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Malta

Malta Financial Services Authority (MFSA)

Olanda

Autoriteit Financiele Markten (AFM)

Norvegia

Finanstilsynet

Poland

Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)

Portugal

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

România

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Republica Slovacia

Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)

Slovenia

Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency

Spania

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Suedia

Finansinspektionen (FI)

Marea Britanie

Financial Conduct Authority (FCA)

Tranzacțiile sunt riscante și întregul capital investit este expus pierderilor

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.