Warunki handlu - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Rodzaje instrukcji

TradeCentrum wydaje klientom następujące rodzaje instrukcji: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Godziny handlu

Godziny handlu dla Forexa, towarów i indeksów znajdziesz tutaj.
Godziny handlu dla akcji można znaleźć tutaj.

Całą listę dostępnych instrumentów handlowych wraz z bazowym składnikiem aktywów i Giełdą, na której wymieniono ten składnik aktywów, można znaleźć tutaj.

Konto demo

Konto demontracyjne jest ważne 30 dni, po upływie których masz możliwość przejścia na konto rzeczywiste.

Rodzaje kont

TradeCentrum zapewnia swoim klientom:

 • floating (typowy) spread; warunki rynkowe mogą spowodować rozszerzenie lub zwężenie poza granice typowych spreadów
 • szeroką gamę instrumentów (Forex, metale szlachetne i CFD)
 • handel standardowymi lotami
 • spread od 3 pipsów dla EUR/USD
 • minimalną wpłatę początkową w wys. $250 dla przelewu bankowego
 • Dźwignia finansowa 1:100 dla profesjonalnych klientów

Uwaga:

Pamiętaj, ze domyślny efekt lewerowania oferowany w trakcie procesu otwierania konta to maks. 1:30. Klient może poprosić o możliwość handlowania z wyższym lewerowaniem, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, a jego prośba zostanie rozpatrzona.

Swapy

Swapy są naliczane na koniec każdego dnia roboczego. Potrójne swapy będą pobierane w środę. Punkty swapowe dla MetaTrader5 można znaleźć tutaj.

Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie utrzymaniem nabytych akcji zostanie naliczona na koniec każdego dnia roboczego.W środy jednakze będzie naliczana trzykrotnie. Wysokość opłaty za zarządzanie można znaleźć tutaj.

Margin Call

Przy 100-procentowym poziomie marży, kliencie są ostrzegani przez platformę o zbliżeniu się do automatycznego upłynnienia ich pozycji. Klienci otrzymają automatyczne powiadomienie tylko jeśli są zalogowani do platformy. Dlatego ostrzegamy klientów, aby regularnie logowali się do platformy i monitorowali wartość swoich aktywów oraz powiadomienia. Klientom przypomina się też, że jeśli ich marża spadnie poniżej 50%, platforma automatycznie zamknie ich pozycję.

Tabela rolowań MT5

TradeCentrum automatycznie wymienia otwarte pozycje klientów w towarach i indeksach do następnego płynnego kontraktu, zanim wygaśnie obecny. Tabelę rolowania i wygasania znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że te informacje prezentowane są jedynie w celach poglądowych i mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności lub nieprzewidzianych zmian na giełdzie. Wyjaśnienie pojęcia rolowania znajdziesz tutaj. Przy rolowaniu pozycji obowiązujące polecenia Take Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop i Sell Stop zostaną anulowane 10 minut przed wygaśnięciem. Nie będziesz mieć możliwości otworzenia nowych pozycji 15 minut przed wygaśnięciem. Zamykanie otwartych pozycji będzie aktywne.

Rozliczenie dywidendy

Udziały i indeksy gotówkowe (CFD) odzwierciedlają działania korporacyjne, tak więc będzie Ci przysługiwać wypłata dywidendy, jeśli masz otwartą pozycję długą na dane udziały, a jeśli otworzysz krótką pozycję, wartość równa dywidendzie zostanie odpisana. Jeśli rozliczenie dywidendy dotyczy udziałów i indeksów gotówskowych, którymi handlujesz i które były otwarte nie później niż w dniu poprzedzającym pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy, firma zastosuje rozliczenie dywidendy. W przypadku transakcji CFD z pojedynczymi udziałami, rozliczenie dywidendy zostanie zastosowane w następujący sposób:

 • Klientom utrzymującym długie pozycje na pojedynczych udziałach (CFD) i indeksach gotówkowych będą naliczone dywidendy w oparciu o rozczliecznie ex-dywidendy.
 • Klientom utrzymującym krótkie pozycje na pojedynczych udziałach (CFD) i indeksach gotówkowych będą odliczone kwoty od dywidend w oparciu o rozliczenie ex-dywidendy.

Pamiętaj, że dywidendy mogą podlegać opodatkowaniu. Firma może wycofać lub zmienić roczlienie dywidend, w szczególności z powodu zmian w prawie, zmian w systemie regulacyjnym, naliczanych stawek podatku lub wymogów podatku pobieranego u źródła wobec właściwego administratora podatku.

Opłata za obsługę

Jest to opłata o maksymalnej wysokości 100 EUR, naliczana wtedy, gdy konto handlowe jest nieaktywne bądź w stanie uśpienia od 1 miesięca tak jak ustalono w regulaminie. Opłata za obsługę jest naliczana każdego miesiąca na niższym poziomie w stosunku do salda na koncie i 100 EUR (lub ekwiwalent w wybranej walucie).

FTT

Wszystkie transakcje dotyczące włoskich CFD i ITA40 podlegają FFT (Podatku od Transakcji Finansowych). Podatek jest naliczany jako stała oplata związana z nominalna wartością transakcji, jak określono poniżej:

 • Aż do EUR 2,500: EUR 0.25
 • EUR 2 500 – 5 000: EUR 0.5
 • EUR 5 000 – 10 000: EUR 1
 • EUR 10 000 – 50 000: EUR 5
 • EUR 50 000 – 100 000: EUR 10
 • EUR 100 000 – 500 000: EUR 50
 • 500 000 – 1 000 000: EUR 100
 • Ponad EUR 1 000 000: EUR 200

FTT

Wszystkich transakcje na włoskich CFDs oraz ITA40 podlegają podatkowi FTT. Podatek naliczany jest jako stała opłata w odniesieniu do nominalnej wartości transakcji, tak jak pokazano poniżej: * Do kwoty EUR 2 500: EUR 0.25 * EUR 2 500 – 5 000: EUR 0.5 * EUR 5 000 – 10 000: EUR 1 * EUR 10 000 – 50 000: EUR 5 * EUR 50 000 – 100 000: EUR 10 * EUR 100 000 – 500 000: EUR 50 * 500 000 – 1 000 000: EUR 100 * Więcej niż EUR 1 000 000: EUR 200

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 83.12% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. Prosimy zapoznać się z Ujawnienie ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 83.12% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.