Rodzaje instrukcji

TradeCentrum wydaje klientom następujące rodzaje instrukcji: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Godziny handlu

Godziny handlu dla Forexa, towarów i indeksów znajdziesz tutaj.
Godziny handlu dla akcji można znaleźć tutaj.

Całą listę dostępnych instrumentów handlowych wraz z bazowym składnikiem aktywów i Giełdą, na której wymieniono ten składnik aktywów, można znaleźć tutaj.

Konto demo

Konto demontracyjne jest ważne 30 dni, po upływie których masz możliwość przejścia na konto rzeczywiste.

Rodzaje kont

TradeCentrum zapewnia swoim klientom:

 • floating (typowy) spread; warunki rynkowe mogą spowodować rozszerzenie lub zwężenie poza granice typowych spreadów
 • szeroką gamę instrumentów (Forex, metale szlachetne i CFD)
 • handel standardowymi lotami
 • spread od 3 pipsów dla EUR/USD
 • minimalną wpłatę początkową w wys. $250 dla przelewu bankowego
 • Dźwignia finansowa 1:100 dla profesjonalnych klientów

Uwaga:

Pamiętaj, ze domyślny efekt lewerowania oferowany w trakcie procesu otwierania konta to maks. 1:30. Klient może poprosić o możliwość handlowania z wyższym lewerowaniem, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, a jego prośba zostanie rozpatrzona.

Swapy

Swapy są naliczane na koniec każdego dnia roboczego. Potrójne swapy będą pobierane w środę. Punkty swapowe dla MetaTrader5 można znaleźć tutaj.

Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie utrzymaniem nabytych akcji zostanie naliczona na koniec każdego dnia roboczego.W środy jednakze będzie naliczana trzykrotnie. Wysokość opłaty za zarządzanie można znaleźć tutaj.

Margin Call

Przy 100-procentowym poziomie marży, kliencie są ostrzegani przez platformę o zbliżeniu się do automatycznego upłynnienia ich pozycji. Klienci otrzymają automatyczne powiadomienie tylko jeśli są zalogowani do platformy. Dlatego ostrzegamy klientów, aby regularnie logowali się do platformy i monitorowali wartość swoich aktywów oraz powiadomienia. Klientom przypomina się też, że jeśli ich marża spadnie poniżej 50%, platforma automatycznie zamknie ich pozycję.

Tabela rolowań MT5

TradeCentrum automatycznie wymienia otwarte pozycje klientów w towarach i indeksach do następnego płynnego kontraktu, zanim wygaśnie obecny. Tabelę rolowania i wygasania znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że te informacje prezentowane są jedynie w celach poglądowych i mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności lub nieprzewidzianych zmian na giełdzie. Wyjaśnienie pojęcia rolowania znajdziesz tutaj. Przy rolowaniu pozycji obowiązujące polecenia Take Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop i Sell Stop zostaną anulowane 10 minut przed wygaśnięciem. Nie będziesz mieć możliwości otworzenia nowych pozycji 15 minut przed wygaśnięciem. Zamykanie otwartych pozycji będzie aktywne.

Rozliczenie dywidendy

Udziały i indeksy gotówkowe (CFD) odzwierciedlają działania korporacyjne, tak więc będzie Ci przysługiwać wypłata dywidendy, jeśli masz otwartą pozycję długą na dane udziały, a jeśli otworzysz krótką pozycję, wartość równa dywidendzie zostanie odpisana. Jeśli rozliczenie dywidendy dotyczy udziałów i indeksów gotówskowych, którymi handlujesz i które były otwarte nie później niż w dniu poprzedzającym pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy, firma zastosuje rozliczenie dywidendy. W przypadku transakcji CFD z pojedynczymi udziałami, rozliczenie dywidendy zostanie zastosowane w następujący sposób:

 • Klientom utrzymującym długie pozycje na pojedynczych udziałach (CFD) i indeksach gotówkowych będą naliczone dywidendy w oparciu o rozczliecznie ex-dywidendy.
 • Klientom utrzymującym krótkie pozycje na pojedynczych udziałach (CFD) i indeksach gotówkowych będą odliczone kwoty od dywidend w oparciu o rozliczenie ex-dywidendy.

Pamiętaj, że dywidendy mogą podlegać opodatkowaniu. Firma może wycofać lub zmienić roczlienie dywidend, w szczególności z powodu zmian w prawie, zmian w systemie regulacyjnym, naliczanych stawek podatku lub wymogów podatku pobieranego u źródła wobec właściwego administratora podatku.

Opłata za obsługę

Jest to opłata o maksymalnej wysokości 40 EUR, naliczana wtedy, gdy konto handlowe jest nieaktywne bądź w stanie uśpienia od 6 miesięcy tak jak ustalono w regulaminie. Opłata za obsługę jest naliczana każdego miesiąca na niższym poziomie w stosunku do salda na koncie i 40 EUR (lub ekwiwalent w wybranej walucie).

FTT

Wszystkie transakcje dotyczące włoskich CFD i ITA40 podlegają FFT (Podatku od Transakcji Finansowych). Podatek jest naliczany jako stała oplata związana z nominalna wartością transakcji, jak określono poniżej:

 • Aż do EUR 2,500: EUR 0.25
 • EUR 2 500 – 5 000: EUR 0.5
 • EUR 5 000 – 10 000: EUR 1
 • EUR 10 000 – 50 000: EUR 5
 • EUR 50 000 – 100 000: EUR 10
 • EUR 100 000 – 500 000: EUR 50
 • 500 000 – 1 000 000: EUR 100
 • Ponad EUR 1 000 000: EUR 200

FTT

Wszystkich transakcje na włoskich CFDs oraz ITA40 podlegają podatkowi FTT. Podatek naliczany jest jako stała opłata w odniesieniu do nominalnej wartości transakcji, tak jak pokazano poniżej: * Do kwoty EUR 2 500: EUR 0.25 * EUR 2 500 – 5 000: EUR 0.5 * EUR 5 000 – 10 000: EUR 1 * EUR 10 000 – 50 000: EUR 5 * EUR 50 000 – 100 000: EUR 10 * EUR 100 000 – 500 000: EUR 50 * 500 000 – 1 000 000: EUR 100 * Więcej niż EUR 1 000 000: EUR 200

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. Prosimy zapoznać się z Ujawnienie ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.